• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ร่วมแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนยากจนในความดูแลของมูลนิธิ EDF ผ่านแอป Shopee

ร่วมแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนยากจนในความดูแลของมูลนิธิ EDF ผ่านแอป Shopee

ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ยากจน มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ยังคงเดินหน้ารณรงค์จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนยากไร้ในปีการศึกษา  2565 ที่มีกำหนดเปิดภาคเรียนใหม่กลางเดือนพฤษภาคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือกับ Shopee ช้อปปิ้งออนไลน์ยอดนิยม เปิดโอกาสให้นักช้อปได้ร่วมบริจาคเพื่อมอบโอกาสด้านการศึกษาและส่งเสริมโอกาสอนาคตที่ดีให้กับนักเรียนไทยที่ยากไร้

เพียงคุณมีแอป Shopee ก็สามารถร่วมแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนกับมูลนิธิ EDF ได้ง่ายและสะดวกโดยการเลือกซื้อคูปองบริจาคในราคาเริ่มต้นเพียง 100 บาท หรืออุดหนุนสินค้าเพื่อการกุศลอื่น ๆ เลือกชำระเงินผ่าน ShopeePay หรือช่องทางต่าง ๆ ที่รองรับ โดยนักช้อปสามารถค้นหารายละเอียดในเว็บไซต์หรือแอป Shopee ว่า “มูลนิธิedf” หรือคลิก https://shopee.co.th/edf_foundation

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 และได้เริ่มต้นโครงการทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนยากจนในปี 2531 ปัจจุบันมีนักเรียนที่ด้อยโอกาสใน 61 จังหวัดทั่วประเทศได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2564 ไปแล้วกว่า 400,000 คน

ในปีการศึกษา 2565 ที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกลางเดือนพฤษภาคมมีนักเรียนยากจนที่ยังรอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาอีก 4,735 คน จากจำนวนนักเรียนทั่วประเทศที่สมัครขอรับทุนในปีการศึกษานี้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 10,088 คน ตัวเลขล่าสุด ณ วันที่ 4 เมษายน 2565 มูลนิธิ EDF สามารถจัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนได้แล้ว 5,353 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  4,685 ทุน ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / อาชีวศึกษา 297 ทุน ทุนการศึกษานักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปรกติ 173 ทุน ทุนการศึกษานักเรียนกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  184 ทุน และทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 14  ทุน

นักช้อปและผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากมูลนิธิ EDF ได้ที่ LINE @edfthai  โทรศัพท์ 02 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) และอีเมล public@edfthai.org ทุกการบริจาคจะได้รับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย

อนึ่ง ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล อาทิ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธิได้รับการนำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

Previous «
Next »

Recent Posts