• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ร่วมบริจาคทุนการศึกษานักเรียนยากจนมูลนิธิ EDF ทางแพลตฟอร์ม taejai.com ถึง 30 มิถุนายน 2565

ร่วมบริจาคทุนการศึกษานักเรียนยากจนมูลนิธิ EDF ทางแพลตฟอร์ม taejai.com ถึง 30 มิถุนายน 2565

แม้โรงเรียนทั่วประเทศจะเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ไปเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ยังมีนักเรียนจำนวนอีกไม่น้อยที่ไปโรงเรียนด้วยความไม่สบายใจจากปัญหาความยากจนของครอบครัวที่ทำให้ห่วงหน้าพะวงหลังเกี่ยวกับการเรียน มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ชวนผู้ที่ห่วงใยอนาคตเยาวชนของชาติร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้โครงการ “Save Dropout Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ” ทางแพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคม “เทใจดอทคอม” https://taejai.com/th/d/save-drop-out-students  ภายใน 30 มิถุนายน 2565

ทุนการศึกษาโครงการ “Save Dropout Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ” มูลนิธิ EDF ที่ทำร่วมกับแพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคม taejai.com มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนทุนสามารถประคับประคองชีวิตการเรียนได้ต่อไปโดยไม่ต้องออกโรงเรียนกลางคัน และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครองลงได้ส่วนหนึ่ง โดยนักเรียนยากจนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาคนละ 2,000 บาท สำหรับนักเรียนยากจน หมายถึงครอบครัวนักเรียนมีรายได้เฉลี่ย 50,000-70,000 บาท ต่อปี นักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมูลนิธิไม่ได้นำผลการเรียนมาเป็นเกณฑ์ตัดสินในการพิจารณาให้ทุนแต่ประการใด

ผู้สนใจร่วมบริจาคทุนการศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “Save Dropout Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ” ได้ที่ นายอนุชาติ คงมา) ฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษามูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) โทรสาร 02-940-5266 อีเมล anuchat@edfthai.org ทาง LINE @edfthai หรือคลิก  https://taejai.com/th/d/save-drop-out-students  โดยใบเสร็จรับเงินจากการร่วมบริจาคทุนการศึกษาทางแพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคม taejai.com (เทใจดอทคอม) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย 

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนมาตั้งแต่ พ.ศ.2531 รวมถึงดำเนินโครงการซีเอสอาร์และจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและชุมชนให้องค์กรที่สนใจ

มูลนิธิ EDF ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเรื่องการดำเนินงานและได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

สำหรับเครือข่ายร่วมก่อตั้ง taejai.com (ประกอบด้วย มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Ashoka Thailand, TYPN (Thai Young Philanthropists Network), OpenDream และสถาบัน ChangeFusion  ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

Previous «
Next »

Recent Posts