• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ริเวอร์เดล มารีน่า เดินหน้ามอบรักให้ชุมชนข้างเคียง

ริเวอร์เดล มารีน่า เดินหน้ามอบรักให้ชุมชนข้างเคียง

นายอภิมงคล กิจวัตร์ (แถว 2 ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางสาวดวงหทัย จันทร์นิ่ม (แถว 2 ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการแผนกบริหารพื้นที่เช่าและการตลาด บริษัท พี อาร์ จี พร็อพเพอร์ตรี้ส์ จำกัด ผู้บริหารโครงการริเวอร์เดล มารีน่า เดินหน้าสานต่อโครงการ “ ริเวอร์เดล มารีน่า มอบรักให้ชุมชน” มอบเก้าอี้พลาสติกคุณภาพดี เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมขน ภายในโรงเจ ซึ่งเป็นศาลาสาธารณประโยชน์ของชุมชนโคกชะพลูล่าง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่อยู่ใกล้โครงการริเวอร์เดล มารีน่า  โดยมี นางชูศรี กล้าสมุทร (แถว 2 ที่ 5 จากซ้าย) ประธานชุมชน และพี่น้องในชุมชนโคกชะพลูล่าง ร่วมรับมอบ ณ โรงเจ ชุมชนโคกชะพลูล่าง ปทุมธานี

Previous «
Next »