• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง ถวายตู้คอนเทนเนอร์ (ออฟฟิศสำเร็จรูป) เพื่อสาธารณกุศล

รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง ถวายตู้คอนเทนเนอร์ (ออฟฟิศสำเร็จรูป) เพื่อสาธารณกุศล

นพ.พิชญา  นาควัชระ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี  บำรุงเมือง  เป็นตัวแทนถวายตู้คอนเทนเนอร์ (ออฟฟิศสำเร็จรูป) จำนวน 1 ตู้  แด่พระพิพัฒนวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทาน(วัดแคนางเลิ้ง) ซึ่งเป็นตัวแทนรับถวาย ส่งต่อให้กับวัดปรางค์หลวง จังหวัดนนทบุรี  เพื่อนำไปใช้ในกิจการของสงฆ์ภายในวัด และเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาสืบไป ที่สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »

Recent Posts