• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ยูโอบีจับมือ สวทช. สสว. depa และเดอะ ฟินแลบ เปิดตัวโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้เอสเอ็มอีไทยก้าวไกลในยุคดิจิทัล

ยูโอบีจับมือ สวทช. สสว. depa และเดอะ ฟินแลบ เปิดตัวโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้เอสเอ็มอีไทยก้าวไกลในยุคดิจิทัล

ธนาคารยูโอบี (ไทย) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และเดอะ ฟินแลบ ประเทศสิงคโปร์ เปิดตัว โครงการ Smart Business Transformation เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทยให้สามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มตัว ยกระดับเอสเอ็มอีไทยคว้าโอกาสในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นการช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้อย่างดี โดยเดอะ ฟินแล็บ ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเติบโตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคง ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำในการค้นหาโซลูชันดิจิทัลที่เหมาะสมกับความจำเป็นทางธุรกิจ และสมัครขอรับเงินทุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการใช้งานโซลูชันเหล่านั้นได้อีกด้วย โดยงานนี้จัดขึ้นที่ ซี อาเซียน ชั้น 10 อาคาร ซี ดับบลิว ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »