• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ยูพีเอสประเทศไทยแต่งตั้งรัสเซล รี้ด เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่

ยูพีเอสประเทศไทยแต่งตั้งรัสเซล รี้ด เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่

….ยูพีเอส แต่งตั้งรัสเซล รี้ด เป็นกรรมการผู้จัดการ ยูพีเอส ประเทศไทย แทนบุนเทียม ตัน ด้วยประสบการณ์ทำงานที่ยูพีเอส 25 ปี รี้ดเข้ารับตำแหน่งผู้นำทีมพนักงานเกือบ 500 คนในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วที่สุดในเอเชีย  

โดยรับผิดชอบธุรกิจการส่งพัสดุขนาดเล็ก เฟรทฟอร์เวอร์ดดิ้ง และบริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย ควบคู่กับการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจของยูพีเอสในกัมพูชาและเมียนมาร์

….จิม โอการ่า ประธานบริหาร ยูพีเอส ภูมิภาคเอเชียใต้ กล่าวว่า “ยูพีเอสมีความพร้อมที่จะช่วยให้ธุรกิจไทยเชื่อมโยงสู่ตลาดต่างประเทศได้กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วยบริการเชิงกลยุทธ์อันหลากหลายซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศไทยและทั่วโลก การแต่งตั้งรัสเซล รี้ด สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของการใช้แนวทางการพัฒนาผู้นำของยูพีเอส และด้วยประสบการณ์อันหลากหลายของรัสเซล เรามุ่งหวังที่จะเห็นเขานำพายูพีเอส ประเทศไทยให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น”

….ก่อนหน้านี้ รี้ดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ประจำภูมิภาคเอเชียใต้ และผู้ประสานงานตัวแทน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นเวลาสามปี โดยประจำอยู่ที่สิงคโปร์ รับผิดชอบการบริหารแนวทางสร้างการเติบโตและขยายธุรกิจในตลาดเศรษฐกิจใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ พร้อมกับดูแลการดำเนินงานของพันธมิตรตัวแทนของยูพีเอสในหลาย ๆ ประเทศในเอเชียแปซิฟิก

….รัสเซล รี้ด กล่าวว่า “ยูพีเอสเล็งเห็นโอกาสการเติบโตในประเทศไทย และพร้อมสนับสนุนธุรกิจในไทยด้วยการเสริมศักยภาพการบริการที่ตอบโจทย์ยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มารับหน้าที่ผู้นำทีมยูพีเอส ประเทศไทย และช่วยวางบทบาทของยูพีเอสในการส่งเสริมให้ลูกค้าของเราสามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร เครือข่ายระดับโลกอันแข็งแกร่ง และความเข้าใจเชิงลึกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของเรา”

….ด้วยประสบการณ์กว่าสองทศวรรษในสายงานที่หลากหลายทั้งในสหรัฐอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก รี้ดจึงมีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารซัพพลายเชน การพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การทำการตลาดในประเทศต่าง ๆ การเสริมศักยภาพการขาย การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และการบริหารการดำเนินงาน ทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเศรษฐกิจใหม่ และผ่านงานในตำแหน่งผู้บริหารหลายตำแหน่งซึ่งมีส่วนช่วยให้ยูพีเอสขยายขอบข่ายและศักยภาพการบริการในตลาดต่าง ๆ ไปทั่วโลก

….ด้านการศึกษา รี้ดจบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Linfield College และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก University of Washington

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts