• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ยันม่าร์ เดินหน้าสานต่อโครงการซีเอสอาร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนไทย

ยันม่าร์ เดินหน้าสานต่อโครงการซีเอสอาร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนไทย

นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิยามาโอะกะ ร่วมถ่ายภาพ ณ ศูนย์ฝึกฟุตบอล ยามาโอกะ ฮานาซากะ อะคาเดมี่

ยันม่าร์ เดินหน้าสานต่อโครงการด้านซีเอสอาร์เพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทาง A Sustainable Future หรือสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน มุ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม โดยเฉพาะโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยในปีนี้ยันม่าร์ได้สานต่อโครงการซีเอสอาร์ 2 โครงการ ผ่านมูลนิธิยามาโอกะ และยามาโอกะ ฮานาซากะ อะคาเดมี่ ได้แก่ 1) ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมกีฬาฟุตบอล และ 2) ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชน มีจุดประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสแต่มีใจรักด้านกีฬา ให้สามารถทำตามความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ รวมทั้งช่วยยกระดับวงการฟุตบอลในประเทศไทย โดยจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 อีกทั้งยังได้สร้างหอพักรองรับเยาวชนที่ได้รับทุนเข้ามาฝึกซ้อมฟุตบอลบนถนนรังสิต-นครนายก

สำหรับในปีนี้ ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 10 ทุน และมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 26 ทุน ทุนละ 9,000 บาทต่อเดือน ให้กับน้องๆ จนสำเร็จการศึกษา โดยหวังว่าจะมีเยาวชนสามารถก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ โดยมีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา นำโดยนายสุรชัย จตุรภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการของสโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด และอดีตนักฟุตบอลชื่อดัง พร้อมด้วยนายโนบุโยชิ ฟูจิตะ ผู้อำนวยการ มูลนิธิยามาโอกะ ฮานะซากะ อะคาเดมี่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา

ตะวัน และพงศ์รวิชญ์ สองเยาวชนที่เคยได้รับทุนการศึกษา ปัจจุบันประสบความสำเร็จในการร่วมทีมฟุตบอลเซเรโซ่

นอกจากการมอบทุนเพื่อพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษาและกีฬาแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ยันม่าร์ยังจัดพีธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยในปีนี้ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้นที่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จังหวัดสกลนคร ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาทต่อเดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่มีฐานะยากจน ให้น้องๆ ได้เล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี เดิมเป็นสาขาโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ต่อมาโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ที่ทรงเห็นความเดือดร้อนของราษฎรและเยาวชน เนื่องจากสกลนครถือเป็นจังหวัดที่ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทยังมีรายได้น้อย และเด็กในบางครอบครัวไม่ได้รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ จึงทรงรับโรงเรียนเข้าในโครงการพระราชดำริในพระองค์ และทรงพระราชทานนามว่า โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการศึกษา และรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบห้าหมู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เพื่อสนองพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทางยันม่าร์จึงได้มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนแห่งนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 โดยคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน เข้ารับทุนการศึกษา ระดับชั้นละ 10 คน รวมเป็นทั้งหมด 30 คน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเหล่านี้ได้พัฒนาศักยภาพและเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

นายโนบุโยชิ ฟูจิตะ ผู้อำนวยการ มูลนิธิยามาโอกะ กล่าววว่า “ยันม่าร์มีความผูกพันกับประเทศไทยมามากกว่า 40 ปีเราจึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสังคมไทยอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยส่งเสริมด้านวัฒนธรรม ซึ่งหวังว่าทุนการศึกษาที่ยันม่าร์จัดขึ้นผ่านมูลนิธิยามาโอกะ และยามาโอกะ ฮานะซากะ อะคาเดมี่ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยเพื่อให้เยาวชนมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า”

ทั้งนี้ มูลนิธิยามาโอกะ หรือ Yamaoka Scholarship Foundation (YSF) เกิดขึ้นจากความตั้งใจของนายมาโกคิชิ ยามาโอกะ ซึ่งเป็นประธานผู้ก่อตั้งยันม่าร์ ในการสนับสนุนเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีใจรักกีฬา ให้สามารถเล่าเรียนและทำตามความฝันของตนเองได้อย่างเต็มที่ ส่วนยามาโอกะ ฮานาซากะ อะคาเดมี่ หรือ Yamaoka Hanasaka Academy (YHA) ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 จากความร่วมมือระหว่างกลุ่มบางกอกกล๊าซ และสโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด รวมทั้งสโมสรฟุตบอลเซเรโซ โอซาก้า (Cerezo Osaka Football Club) ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของฟุตบอลเจลีกในญี่ปุ่น เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านการฝึกฝนทักษะฟุตบอลให้แก่เด็กไทย

Previous «
Next »