• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิ EDF วางกล่องรับบริจาคในศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตกุศลร่วมสนับสนุนการศึกษานักเรียนด้อยโอกาส

มูลนิธิ EDF วางกล่องรับบริจาคในศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตกุศลร่วมสนับสนุนการศึกษานักเรียนด้อยโอกาส

นางสุภาณี บุญญานุพงศ์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ถ่ายภาพร่วมกับนางสาวภัทรา โมรา (ซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ในโอกาสมอบกล่องรับบริจาคของมูลนิธิ EDF เพื่อให้ผู้ใช้บริการบริเวณตลาดนัดชุมชนขึ้นห้าง ชั้น 2 โซนเซ็นทรัล ได้มีส่วนร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สนับสนุนการศึกษานักเรียนด้อยโอกาสในการดูแลของมูลนิธิ EDF

หน่วยงานที่สนใจตั้งวางกล่องรับบริจาคสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่ 02 579 9209-11 หรืออีเมล public@edfthai.org หรือคลิกดูข้อมูลที่ www.edfthai.org การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยปัจจุบันดูแลมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนใน 58 จังหวัด รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้ พัฒนาทักษะการงานอาชีพของนักเรียน นักศึกษา และชุมชน จนได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

Previous «
Next »