• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิ EDF รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนยากจน

มูลนิธิ EDF รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนยากจน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา รับมอบเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) จากนางสาวพรพิมล กำประเสริฐ (ซ้าย) รองประธาน บริษัทซัมมิท ควีน จำกัด เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปีการศึกษา 2562 ในการดูแลของมูลนิธิ

สำหรับเงินที่มอบให้เป็นเงินที่ได้จากการจำหน่ายเข็มกลัดการกุศลให้ลูกค้าและสมาชิก ทั้งนี้ซัมมิท ควีน ได้มอบเงินให้แก่มูลนิธิ EDF เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง

อนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้และอาชีพของนักเรียน นักศึกษา และชุมชน โดยผู้สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edfthai.org หรือติดต่อโทรศัพท์ 02 579 9209-11 หรืออีเมล public@edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Previous «
Next »