Wednesday, July 24, 2024
spot_img
HomeNewsมูลนิธิ EDF รับมอบทุนนักเรียนยากจน

มูลนิธิ EDF รับมอบทุนนักเรียนยากจน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายสรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิประจำปีการศึกษา 2566 จากนายเรอิจิ อูเอดะ (ที่ 3 จากขวา) นายคาซุยูกิ สุงานุมะ (ที่ 2 จากขวา) และนางสาวยูคิโยะ โมโรโอกะ (ที่ 2 จากซ้าย) จากชมรมกอล์ฟเขาจัง-ไค (Kaochan-Kai) โดยมีนายอนุชาติ คงมา (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ และนายวีระยุทธ กันติเอื้อ (ซ้ายสุด) เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ (ญี่ปุ่น) มูลนิธิ EDF ร่วมถ่ายภาพด้วย

องค์กรหรือผู้ที่สนใจบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF ตลอดจนร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนหรือชุมชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ โทรศัพท์ 02-579-9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น.) อีเมล public@edfthai.org หรือ Line: @edfthai สำหรับการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

ทั้งนี้มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา โดยได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

Most Popular