• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิ EDF ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เดินหน้าระดมทุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส

มูลนิธิ EDF ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เดินหน้าระดมทุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส

นายเทรุมาสะ อาคิโอะ (แถวนั่ง ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิ EDF และผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิร่วมกับพันเอกสมคิด ศรีสังคม อดีตประธานมูลนิธิที่ถึงแก่กรรม พร้อมด้วย (แถวนั่งซ้าย-ขวา) นายชาติชาย เย็นบำรุง (กรรมการ) ดร.ธงชัย ชิวปรีชา (กรรมการ) นางฟรานเซสกา ศรีสังคม (ภรรยาพันเอกสมคิด ศรีสังคม อดีตประธานมูลนิธิ EDF) (แถวยืนซ้าย-ขวา) นายซาชารีย์ ลิ้ม (ผู้แทนอาสาสมัครส่วนระดมทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ในประเทศสหรัฐอเมริกา) นายศักดา ศรีสังคม (กรรมการ) นางนาถฤดี นาครวาจา (กรรมการ เลขานุการและเหรัญญิก) นายสรรเพชร นิลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ) และนายคาซูโนริ มินามิตานิ (ผู้อำนวยการส่วนระดมทุนการศึกษามูลนิธิ EDF จากประเทศญี่ปุ่น) ถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ สำนักงานมูลนิธิ EDF

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ 2561 (1 เมษายน 2561-31 มีนาคม 2562) โดยมีรายรับสนับสนุนรวม 77.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.27 สามารถนำไปจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน 8,498 ทุน ใน 1,611 โรงเรียน รวมทั้งพัฒนาโครงการซีเอสอาร์เขตในอีก 691 โรงเรียน

ในปีงบประมาณปี 2562 มูลนิธิ EDF เน้นสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริจาครายใหม่ กลุ่มผู้บริจาครายเดิมควบคู่ไปกับการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียและดิจิทัลมีเดีย พัฒนาการตลาดออนไลน์และช่องทางการรับบริจาคทุนการศึกษารูปแบบใหม่ รวมถึงการริเริ่มโครงการพัฒนาใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเยาวชนและสังคมในยุคปัจจุบัน

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ในประเทศไทยที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตยาวชนไทยที่ด้อยโอกาส ด้วยการทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในโรงเรียนและเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศจน ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส หรือร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนทั่วประเทศสามารถติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org โดยการทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย

Previous «
Next »

Recent Posts