• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิ EDF ขยายเป้าความร่วมมือโครงการ “Save Dropout Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ” กับแฟลทฟอร์มระดมทุนออนไลน์ taejai.com มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน

มูลนิธิ EDF ขยายเป้าความร่วมมือโครงการ “Save Dropout Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ” กับแฟลทฟอร์มระดมทุนออนไลน์ taejai.com มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ขยายเป้าความร่วมมือโครงการ “Save Dropout Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ” กับแพลทฟอร์มระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคม “เทใจดอทคอม” https://taejai.com/th/d/save-drop-out-students  เพิ่มเป้ามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3 ในปีการศึกษา 2565 ในโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 50 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท จากเดิมที่ตั้งไว้ 100 ทุน รวมทุนการศึกษาที่ตั้งเป้า 150 ทุน ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ถึง 30 มิถุนายน 2565 นี้ 

นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เปิดเผยว่า “เป็นครั้งแรกที่มูลนิธิ EDF ทำโครงการ “Save Dropout Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ” ระดมทุนการศึกษาผ่านแพลทฟอร์มระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคม taejai.com (เทใจดอทคอม) ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อเดือนมีนาคมมา ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากผู้บริจาคที่เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมอบโอกาสการศึกษาให้นักเรียนยากจนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3 ในโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพิ่งเปิดเรียนเทอมแรกเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมมาเป็นอย่างดียิ่ง  เรามุ่งหวังให้นักเรียนทุนสามารถประคับประคองชีวิตการเรียนโดยไม่ต้องออกโรงเรียนกลางคัน และยังได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในภาวะสถานการณ์ปัจจุบันได้อีกทางหนึ่ง ก่อนเริ่มโครงการ มูลนิธิ EDF ตั้งเป้ามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3 ในโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ 100 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ซึ่งเราได้รับการบริจาคอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีเวลาอีกหนึ่งเดือนก่อนโครงการเสร็จสิ้น เราจึงได้ขยายเป้าการระดมทุนเพิ่มอีก 50 ทุน เป็น 150 ทุน ซึ่งขณะนี้เราสามารถระดมทุนได้แล้วกว่า 60% โดยผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ทาง https://taejai.com/th/d/save-drop-out-students ภายใน 30 มิถุนายน ศกนี้”

“ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2530 มูลนิธิ EDF มุ่งมั่นสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยที่ยากจนและเริ่มมอบทุนการศึกษามาตั้งแต่ปี 2531 ปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสไปแล้วกว่า 400,000 คน จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ กว่า 5,600 แห่ง ใน 61 จังหวัดทั่วประเทศ โดยความหมายคำว่า นักเรียนยากจน หมายถึงครอบครัวนักเรียนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 50,000-70,000 บาท ต่อปี นักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้มูลนิธิไม่ได้นำผลการเรียนมาเป็นเกณฑ์พิจารณาให้ทุนแต่ประการใด เราเชื่อมั่นว่าแม้ทุนการศึกษาจะมีจำนวนเงินไม่มาก แต่เงินทุนการศึกษาจำนวนนี้จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองลงได้ส่วนหนึ่ง” นายสรรเพชรกล่าว

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือร่วมบริจาคในโครงการ “Save Dropout Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ”ได้ที่  https://taejai.com/th/d/save-drop-out-students  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษามูลนิธิ EDF (นายอนุชาติ คงมา) อีเมล anuchat@edfthai.org โทรศัพท์ 02 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) โทรสาร 02-940-5266 หรือติดต่อทาง LINE @edfthai สำหรับเงินบริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากแพลทฟอร์มระดมทุนออนไลน์ taejai.com (เทใจดอทคอม) ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย 

Previous «
Next »