• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้บริการ ณ ชุมชนบ้านบัวใหญ่ จ.ขอนแก่น

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้บริการ ณ ชุมชนบ้านบัวใหญ่ จ.ขอนแก่น

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ร่วมกับ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโครงการทันตแพทย์อาสา ครั้งที่ 2 “ส่งต่อรอยยิ้ม แบ่งปันความสุข 4 ภาค” นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ, รศ.ทพญ. อโนมา รัตนะเจริญธรรม (ที่ 4 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ทพญ.พรทิพย์ ผจงวิริยาทร (ที่ 3 จากซ้ายในแถวที่ 2) หัวหน้าแขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ร่วมใจให้บริการด้านทันตกรรมแก่เด็ก และเยาวชน พื้นที่ชุมชนบ้านบัวใหญ่ ในการขูดหินปูน อุด ถอน และเคลือบฟลูออไรด์ฟัน ตลอดจนสอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันก่อน

Previous «
Next »