• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ หน่วยข่าวกรองทางทหาร ประจำปี 2562

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ หน่วยข่าวกรองทางทหาร ประจำปี 2562

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณสุพร วัธนเวคิน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมมอบทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท ให้แก่บุตรของข้าราชการ หน่วยข่าวกรองทางทหาร ประจำปี 2562 โดยมี พลตรี วัชระ พิทยานรเศรษฐ (ที่ 3 จากขวา) ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เพื่อให้การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย

Previous «
Next »