• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประจำปี 2562

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประจำปี 2562

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณสุพร วัธนเวคิน (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทยและทีมผู้บริหาร ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 200,000 บาท ให้แก่บุตรของข้าราชการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยมี พลโท ปราการ ปทะวานิช (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เพื่อให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรของข้าราชการไทย ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

Previous «
Next »