• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี 2565

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี 2565

คุณสุพร วัธนเวคิน (ขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 229,919 บาท ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ (ซ้าย) จเรตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิอิออนประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการมอบโอกาสด้านการศึกษาให้เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน จึงมีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

Previous «
Next »