• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์ มูลค่า 400,000 บาท ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ทางมูลนิธิอิออนประเทศไทย เห็นความสำคัญและให้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ประชาชนต้องมีความพร้อมและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและอำนวยประโยชน์ในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน

Previous «
Next »

Recent Posts