• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องดูดละอองฝอยกำลังสูง สำหรับการรักษาทางทันตกรรม ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องดูดละอองฝอยกำลังสูง สำหรับการรักษาทางทันตกรรม ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

คุณสุพร วัธนเวคิน (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย ส่งมอบเครื่องดูดละอองฝอยกำลังสูง จำนวนสี่เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 265,360 บาท ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาด้านทันตกรรม โดยมี พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ ซึ่งการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพให้กับสถานพยาบาล เป็นหนึ่งในแผนงานร่วมสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 และยังเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แก่หน่วยงานทางการแพทย์

Previous «
Next »

Recent Posts