• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนทุนการศึกษา บุตรข้าราชการหน่วยข่าวกรองทหาร

มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนทุนการศึกษา บุตรข้าราชการหน่วยข่าวกรองทหาร

คุณสุพร วัธนเวคิน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท ให้แก่บุตรข้าราชการหน่วยข่าวกรองทางทหาร ประจำปี 2563 โดยมี พลตรี วิมล คำอิ่ม (ที่ 3 จากขวา) ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของมูลนิธิฯ ในการส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน

Previous «
Next »