• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนส่งเสริมการศึกษา ให้กับ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2563

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนส่งเสริมการศึกษา ให้กับ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2563

คุณสุพร วัธนเวคิน (ซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 และ 6 (ภาคเหนือ) จำนวน 46 โรงเรียน มูลค่า 200,000 บาท โดยมี พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ (ขวา) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

Previous «
Next »

Recent Posts