• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า และเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า และเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

คุณสุพร วัธนเวคิน (ซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเตียงคนไข้ระบบไฟฟ้าและเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ รวมมูลค่ากว่า 179,385 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อนำไปให้บริการแก่พระภิกษุสามเณรอาพาธ โดยมี นายแพทย์รัฐดำรงค์ ธรรมโชติ (ขวา) รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสงฆ์ยังคงต้องการรับบริจาคเตียงคนไข้ระบบไฟฟ้าอีกเป็นจำนวนมาก

Previous «
Next »

Recent Posts