• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการกองพลทหารราบที่ 11 ประจำปี 2563

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการกองพลทหารราบที่ 11 ประจำปี 2563

คุณสุพร วัธนเวคิน (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหาร มอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้แก่บุตรของข้าราชการ กองพลทหารราบที่ 11 โดยมีพลตรี พนา แคล้วปลอดทุกข์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นสวัสดิการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรภายในหน่วยงาน ที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร ให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม

Previous «
Next »