• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบโดรนให้แก่ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบโดรนให้แก่ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณสุพร วัธนเวคิน (ขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบอากาศยานไร้คนขับ (Drone) DJI รุ่น Mavic 2 Enterprise (DUAL) จำนวน 2 ลำ พร้อมอุปกรณ์เสริม รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 289,370 บาท ให้กับส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีคุณยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เป็นตัวแทนรับมอบ โดยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่มอบให้จะนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในภารกิจการลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง การตรวจสอบและป้องกันการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่า ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บุกรุก และใช้ในการสำรวจทางป่าไม้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงานด้านอนุรักษ์คุ้มครองพื้นที่ป่า

Previous «
Next »