• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มอบทุนการศึกษา 1.2 ล้านบาท สร้างโอกาสทางการศึกษา แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มอบทุนการศึกษา 1.2 ล้านบาท สร้างโอกาสทางการศึกษา แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

นฐานะองค์กรที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องความรับผิดชอบต่อสังคม มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เชื่อว่า การศึกษาเป็นกุญแจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษาไทยโดยให้การสนับสนุนการศึกษามาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2536 โดยเป็นกิจกรรมแรกนับตั้งแต่มีการเริ่มการก่อตั้งมูลนิธิฯ โดยในปี 2565 นี้ทางมูลนิธิได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนทั้งหมด 1,200,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นจำนวนทั้งหมด 20 คน จาก 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นำโดย นายฮิโระอากิ คอนโด้ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายกริช ทองนาค กรรมการ และ นายเทสึยะ ชิโนะฮารา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัด ประจำปี 2565 ให้แก่ นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก 4  มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 30 จำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษา และเป็นบันไดอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ตลอดจนเป็นกำลังใจให้มีความมุ่งมั่นในการใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้เรียนมาไปช่วยพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

นายฮิโระอากิ คอนโด้ รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย กล่าวว่า “ในมุมมองระยะยาว เราเชื่อว่าการศึกษาเป็นกุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิฯ มีส่วนช่วยในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาไทยมาโดยตลอด โดยมีแนวคิด ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ที่จะไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลัง (Leave No One Behind) นั้นเป็นสิ่งที่มูลนิธิฯ ตระหนัก และมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายนี้มาโดยตลอด เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่ส่งมอบไม่ใช่เพียงการสนับสนุนทางการเงิน แต่เป็นการสนับสนุนให้เกิดการสรรค์สร้างสังคมที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกท่านจะได้มีส่วนช่วยให้เกิดการสานต่อไปในอนาคต”

 

บริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการศึกษา อาทิ การมอบทุนการศึกษานิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์, กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Science Classroom), โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project), โครงการประทีปเด็กไทย เพื่อช่วยสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ และกิจกรรมห้องเรียนสมาธิ (Meditation Classroom) อันสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ “Changes for the Better” ที่มุ่งมั่นเพื่อสร้าง “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” ให้กับสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของเรา

Previous «
Next »