• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มิวเซียมสยามเปิดมิติใหม่ใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้

มิวเซียมสยามเปิดมิติใหม่ใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้

มิวเซียมสยามเปิดบ้านพาชมนิทรรศการถอดรหัสไทยพร้อมโชว์สื่อที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกช่วงวัย อาทิสื่อการเรียนรู้ ที่อาศัยการจับต้อง และมีปฎิสัมพันธ์กับผู้ชม และการนำ Technology (เทคโนโลยี) ที่ทันสมัยมาใช้เสริมเนื้อหานิทรรศการเพื่อให้การเล่าเรื่องสนุกมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น QR Code (คิวอาร์โค้ด), AR (Augmented Reality) เออาร์ (อ็อกเมนเท็ด เรียลลิตี้) และ VR (Virtual Reality) วีอาร์ (เวอร์ชวล เรียลลิตี้) ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งมิวเซียมสยามยังเตรียมพร้อมเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้สำหรับผู้พิการสายตาและด้านร่างกาย ทั้งในส่วนของพื้นที่และสื่อการเรียนรู้ มิวเซียมสยามพร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนการเรียนรู้และงานบริการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการของรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามไชยในทุกๆ ด้าน

 

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าว่า มิวเซียมสยาม เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แนวใหม่ ภายใต้แนวคิด “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้” (Discovery Museum) ดิสคอฟเวอรี่ มิวเซียม เป็นต้นแบบให้แก่พิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ โดยการนำเสนอด้วยกระบวนการและวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เพื่อเปิดมิติการชมพิพิธภัณฑ์ให้กับคนไทยตามแนวคิด “Play (เพลย์) + Learn (เลิร์น)= Plearn (เพลิน)” ที่ปลุกกระแสให้คน หันมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์มากขึ้น โดยทั้งนี้มีความตั้งใจที่จะใช้ศักยภาพทั้งในเชิงความรู้ และเชิงพื้นที่ที่มีมาร่วมผลักดันให้เกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้และการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ รวมถึงสถานที่ทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ด้วยการพัฒนามิวเซียมสยามให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ ที่จะเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติด้วยการมาของรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามไชยที่อยู่ใจกลางพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์

ทั้งนี้มิวเซียมสยามพร้อมให้บริการรองรับผู้พิการทางสายตาที่จะได้รับชมนิทรรศการไม่ต่างจากคนปกติทั่วไป เรามีบริการมาตรฐาน ได้แก่ทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตาที่จะมีการติดตั้งอยู่ทั้ง14 ห้องการจัดแสดงนิทรรศการ และรถเข็นสำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการ ทั้งนี้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่นำชมที่ได้รับการอบรมการนำชมสำหรับผู้พิการทางสายตาคอยให้บริการบรรยายนิทรรศการอย่างละเอียด และมีโมเดลจำลองที่จัดทำขึ้นเฉพาะการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตาเพื่อให้เข้าใจเนื้อหานิทรรศการยิ่งขึ้นอาทิเช่น โมเดลศิลาจารึก เสื้อลูกไม้แขนหมูแฮม (ห้องไทยแปลไทย) โมเดลเขาพระสุเมรุ (ห้องไทยอลังการ) โมเดลนางกวัก (ห้องไทย ONLY โอนลี่) โมเดลเรือสุพรรณ (ห้องไทย อินเตอร์ ) เกมส์กินเจ เกมส์สงกรานต์ (ห้องไทยประเพณี) และจัดทำอักษรเบรลล์ขยายความรู้เนื้อหา ตำราเรียน4ยุค สำหรับห้องนิทรรศการไทยวิทยา , และยังมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหานิทรรศการทั้ง14 ห้องโดยทำเป็นอักษรเบรลล์ที่สั่งผลิตขึ้นด้วยพลาสติกง่ายต่อการใช้งานและเตรียมพร้อมให้บริการที่จุดจำหน่ายบัตร ในอนาคตจะมีการผลิต Audio Guide (ออดิโอ ไกด์) ที่เสียงบรรยายเฉพาะสำหรับผู้พิการทางสายตาอีกด้วย

 

และเรายังไม่หยุดนิ่งในการที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว นิทรรศการชุดถอดรหัสไทยก็เป็นอีกส่วนที่เราพัฒนาโดยใช้สื่อทุกที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งภายในห้องนิทรรศการ ทั้ง 14 ห้อง แต่ละห้องนั้นจะมี Gimmick (กิมมิค) หรือลูกเล่นการให้ความรู้ ความสนุกที่แตกต่างกัน มีทั้งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อสร้างสีสันการเข้าชมนิทรรศการ อาทิเช่น เทคโนโลยีระบบ AR (Augmented Reality) เออาร์ (อ็อกเมนเท็ด เรียลลิตี้) ได้แก่ ห้องไทยวิทยา, ห้องไทยแชะ, ห้องไทยเชื่อ, ห้องไทยอินเตอร์, ห้องไทยชิม, ห้องไทยอลังการ, ห้องไทยแค่ไหน, ห้องไทย ONLY (โอนลี่), ห้องไทยประเพณี, ห้องไทยดีโคตร, ห้องไทยสถาบัน, ห้องไทยแปลไทย ส่วนห้องไทยตั้งแต่เกิด นำเสนอด้วยระบบโมดูลไฮโดรลิค ระบบ VR (Virtual Reality) วีอาร์ (เวอร์ชวล เรียลลิตี้) การจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง โดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง โดยสวมแว่นตาและมีรีโมทเมาส์ควบคุมที่จะให้ผู้เล่นได้ไปทัวร์ห้องนิทรรศการ14ห้องกันอย่างสนุกสนาน หรือบางห้องก็ใช้ manual Technic (แมนวล เทคนิค) ในแบบมิวเซียมสยามมาช่วยเล่าเรื่องให้เนื้อหานิทรรศการสนุกและน่าเรียนรู้ไม่แพ้กัน นอกจากระบบ AR (เออาร์) แล้ว ยังมีระบบ QR Code (คิวอาร์ โค้ด) ที่ติดไว้ให้ทุกห้อง และทุกจุดของตัววัตถุจัดแสดงเพื่อสะดวกต่อการหาข้อมูลที่รวดเร็ว รวมถึงการบริการ Audio Guide (ออดิโอ ไกด์)โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่รองรับถึง 6 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส จีน และญี่ปุ่น

 

โดยหวังว่าพันธกิจต่างๆ เหล่านี้จะส่งเสริมการเรียนรู้ของของเยาวชนคนรุ่นใหม่และการขยายโอกาสการเรียนรู้สำหรับผู้พิการสายตาและด้านร่างกาย ก็เพื่อเป็นรากฐาน ในการพัฒนาขับเคลื่อนศักยภาพต้นทุนมนุษย์ของชาติสืบต่อไป

สำหรับการเดินทางมายังมิวเซียมสยาม สามารถมาได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถสาธารณะ หรือ เรือโดยสาร และด้วยการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน ยิ่งทำให้การเดินทางมามิวเซียมสยาม เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น เพียงขึ้นที่สถานีสนามไชย ก็เดินเข้ามิวเซียมสยามได้เลย โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.ทุกวันอังคาร–วันอาทิตย์ (หยุดให้บริการทุกวันจันทร์) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.museumsiam.org หรือสอบข้อมูลโทร. 02-225-2777

Previous «
Next »