• Homepage
 • >
 • News
 • >
 • มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จัดแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ผนึกกำลังผู้จำหน่ายมุ่งยกระดับความพึงพอใจลูกค้า

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จัดแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ผนึกกำลังผู้จำหน่ายมุ่งยกระดับความพึงพอใจลูกค้า

    บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด จัดการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนผู้แทนจำหน่ายในการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และผลักดันการพัฒนาคุณภาพด้านบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส

    มร.โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ การแข่งขันฯ นี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรนอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมทักษะความรู้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยหนึ่งในพันธกิจหลักของเราคือการส่งมอบคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเชิดชูบุคลากรของเครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทโดยตรงในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า”

       

    สำหรับงานแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 แบ่งเป็นการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภทสายงาน ได้แก่ ที่ปรึกษาการขาย เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ช่างเทคนิควิเคราะห์ปัญหา ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงตามระยะ ที่ปรึกษางานบริการ และพนักงานอะไหล่ โดยในปีนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ยกระดับการประเมินผู้เข้าแข่งขันให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ด้วยการจัดให้มีการทดสอบล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์เป็นปีแรก สำหรับสายงานที่ปรึกษาการขายและเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ทั้งในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค และก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

       

    การแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิในปีที่ 18 นี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคมากกว่า 1,700 คน จากเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 5 เขต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ คัดเลือกจนได้ผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 60 คน ซึ่งจัดขึ้น ณ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ลำลูกกา ปทุมธานี เน้นการทดสอบโดยจำลองสถานการณ์และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจริงในการทำงาน พิจารณาตัดสินที่ความเชี่ยวชาญ ความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส และเพื่อการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

    นอกจากนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังจัดการแข่งขันประเภทนักศึกษาอาชีวะจากโครงการสนับสนุนอาชีวศึกษา (Vocational School Support Project – VSSP) ซึ่งเป็นโครงการที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพในสาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ให้กับเยาวชน

ผลการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ประจำปี 2560

 • ที่ปรึกษาการขาย 
รางวัลชนะเลิศ คุณชญาน์นันท์ รุ่งรุจจิรธนโชติ บริษัท สแกนอินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
รางวัลรองชนะเลิศ คุณณัฏฐ์ภัสสร พันธุ์ภักดีภัทร บริษัท ไทยธาดา มอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณพีรติกานต์ ปาระมี บริษัท มิตซูพันล้าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 
รางวัลชนะเลิศ คุณอภิชญา ทองดี บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ คุณศกลรัตน์ อภิวัฒน์เจริญ บริษัท มิตซูชัยพร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณเจษฎาภรณ์ อุปรีย์ บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 • ช่างเทคนิควิเคราะห์ปัญหา 
รางวัลชนะเลิศ คุณภานุมาศ สมบูรณ์ บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ คุณอนุรักษ์ ชุมพล บริษัท มิตซูจันทบุรี จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณสุรเชษฐ วิจิตรวัชรกุล บริษัท มิตซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จำกัด

 • ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงตามระยะ (PM)
รางวัลชนะเลิศ คุณปิยะ บัวเดช บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ คุณศรราม เสมียนหร่าย บริษัท มิตซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาอุทัยธานี)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณจำรัส สุวรรณเรือง บริษัท เธียรสิน มอเตอร์ส จำกัด

 • ที่ปรึกษางานบริการ 
รางวัลชนะเลิศ คุณชาญณรงค์ กันฉุน บริษัท กาญจนาอิควิพเม้นท์ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ คุณธนพรรณ จินดาพล บริษัท เธียรสิน มอเตอร์ส จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณปราโมทย์ เลิศวิทยชัยกุล บริษัท สิทธิผลเซลส์ จำกัด

 

 • พนักงานอะไหล่ 
รางวัลชนะเลิศ คุณเชวง ดังสท้าน บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ คุณปนัดดา พนันธุ์ทอง บริษัท มิตซูอุบลราชธานี ออโตโมบิล จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณเศรษฐสิทธิ์ วัฒนกูล บริษัท มิตซูสุราษฎร์ จำกัด

 • นักศึกษาอาชีวะโครงการ VSSP
รางวัลชนะเลิศ คุณธีรวัต วงษ์ศรี บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
รางวัลรองชนะเลิศ คุณวสุธร แก้วละเอียด บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณเขมินท์ จันทะนาม บริษัท มิตซูเพชรบุรี จำกัด
Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts