• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมดนตรี

มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมดนตรี

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ รศ. ดร. สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ร่วมมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2561 ต้นแบบคนดีสาขาการส่งเสริมดนตรี ให้แก่ น.ส. อัญชลี เมฆวิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร. บ้านเทอดไทย อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย ผู้ก่อตั้งวงขับร้องประสานเสียงชาติพันธุ์ ครูผู้เสียสละและอุทิศตนใช้ดนตรีพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมความรักแผ่นดินแก่เด็กชนเผ่า เมื่อ 26 มี.ค. ที่ผ่านมา ณ ร.ร. บ้านเทอดไทย จ. เชียงราย

Previous «
Next »

Recent Posts