• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มอบความรัก มอบโอกาสการศึกษาให้นักเรียนยากไร้กับมูลนิธิ EDF

มอบความรัก มอบโอกาสการศึกษาให้นักเรียนยากไร้กับมูลนิธิ EDF

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ขอเชิญร่วมมอบความรัก มอบโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่ยากไร้และด้อยโอกาสในเดือนแห่งความรัก ที่อบอวลด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้และความรักเพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ได้มีอนาคตที่สดใสจากการศึกษาจากน้ำใจที่พี่ ๆ ผู้ใหญ่ใจดีมอบให้

ในปีการศึกษา 2566 ที่กำลังจะมาถึงมีนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรอรับทุนการศึกษาในทุกโครงการผ่านการคัดเลือกจากกว่า 1,400 โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศรวม 9,753 คน แต่ปัจจุบันมูลนิธิ EDF มีทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคแล้วเพียง 4,529 ทุน ดังนั้นจึงต้องการรับการสนับสนุนทุนการศึกษาภายใน 30 มิถุนายน 2566 อีกอย่างน้อย 5,224 ทุน เพื่อเติมเต็มความหวังที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษาของนักเรียนที่ยากไร้และด้อยโอกาส

ทุกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาด้วยการบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนในโครงการของมูลนิธิ EDF โดยสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านระบบ E-Donation กรมสรรพากร หรือบริจาคออนไลน์ที่ www.edfthai.org หรือโอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร “มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)” บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สาขางามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 319-2-77744-8  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 161-4-56698-0 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 070-2-45369-0 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-7-59891-5 หรือธนาคารทีทีบี เลขที่บัญชี 069-2-41110-1 หรือแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร  หลังจากนั้นส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปการโอนเงินพร้อมรายละเอียดเพื่อออกใบเสร็จรับเงินบริจาคไปที่อีเมล public@edfthai.org โทรสาร 02-940-5266 หรือ LINE @edfthai

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่ด้อยโอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

Previous «
Next »