• Homepage
 • >
 • Special Scoops
 • >
 • มหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๒ Thailand Biennale, Korat 2021

มหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๒ Thailand Biennale, Korat 2021

เมื่อเร็วๆ นี้ ทางเว็บไซต์ joinalifethailand.com ได้รับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เดินทางไปที่ จ.นครราชสีมา เพื่อทำข่าวพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม  โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  และจังหวัดนครราชสีมา เป็นการจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่    Thailand  Biennale, Korat 2021  โดยงานจะจัดระหว่างวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ โดยผลงานของบรรดาเหล่าศิลปินจะจัดแสดงภายในในพื้นที่ของอำเภอเมืองนครราชสีมา, อำเภอพิมาย, และอำเภอปากช่อง  การจัดแสดงผลงานศิลปะนานาชาติในครั้งนี้  มีศิลปินทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมแสดงผลงาน จำนวน  ๕๓  คน จาก  ๒๕ ประเทศ

วันแรกของการเดินทาง ทางทีมงานได้พาสื่อมวลชนทั้งหมดแวะชมสถานที่สำคัญๆ ของทางจังหวัดนครราชสีมา ที่แรกก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์พิมาย ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีงานศิลปะของงาน มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 จัดแสดงอยู่ด้วย สถานที่ต่อมา ทางทีมงานก็พาคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมโบราณสถาน ที่ ปราสาทหินพิมาย ซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีชื่อเสียงของทางจังหวัดอีกด้วย หลังจากนั้นก็เดินทางไปชมงานของศิลปินที่ตั้งประดิษฐานอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ สวนน้ำบุ่งตาบัว, สวนสัตว์โคราช, พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน, Art Gallery & Exibition [ตัวเมืองโคราช], บริเวณลานย่าโม รวมไปถึงงานสำคัญ คือ ร่วมชมและทำข่าว พิธีเปิดงาน มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ซึ่งถือเป็นการจัดงานที่ดูยิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง มีประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวกันอย่างคับคั่ง

เช้าวันรุ่งขึ้น ทางทีมงานก็ได้พาคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวพิธีเปิดงานนิทรรศการ “3 เมืองศิลป์กระบี่ เชียงราย โคราชซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale Korat 2021 จึงได้จัดนิทรรศการศิลปะของศิลปิน 3 จังหวัดศิลปะ เพื่อเปิดโอกาสให้ เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาซึมซับความงาม ของศิลปะ จากศิลปินทั้ง 3 จังหวัด และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในกลุ่มศิลปิน ให้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ

และสถานที่สุดท้ายที่ทางทีมงานได้พาคณะสื่อมวลชนไปแวะชม นั่นก็คือ หอศิลป์พิมานทิพย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่รวบรวมพระอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์ ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่จัดแสดงผลงานในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒ International Thailand Biennale, Korat 2021 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  และกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นที่  หอศิลป์พิมานทิพย์ กับ กิจกรรมสื่อสัญจร โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021

…………………………………….

แวะชมวัตถุโบราณและงานศิลปะ ที่ พิพิธภัณฑ์พิมาย จ.นครราชสีมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ เริ่มต้นมาจากการเป็นพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง ในความดูแลของกองโบราณคดี กรมศิลปากร ตั้งแต่ พ..๒๕๐๗  โดยหน้าที่ขณะนั้นเพื่อการเก็บรักษา และจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดแต่งบูรณะปราสาทพิมาย ร่วมกับโบราณวัตถุที่ได้จากการ เก็บรวบรวมจากจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กระทั่ง พ..๒๕๑๘ ได้โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ภายในพิพิธภัณฑ์พิมาย ยังได้มีการจัดแสดงงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ  Thailand Biennale, Korat 2021 ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม  โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  และจังหวัดนครราชสีมา 

ผลงานศิลปะที่ฝากผนัง เป็นผลงานของ Mr.Federico  Herrero/ศิลปินชาวคอสตาริกา เป็นจิตรกรรมฝาผนังจากภูมิทัศน์ของพิมายในปัจจุบัน เพื่อเป็นเชื่อมโยงภูมิทัศน์ภายในและภายนอก  

สนใจแวะไปเยี่ยมชมกันได้ พิพิธภัณฑ์พิมายเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 . ถึงเวลา 16.00 . ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับค่าเข้าชม ชาวไทย คนละ 20 บาท ชาวต่างประเทศ คนละ 100 บาท

…………………………………….

แวะชมโบราณสถาน ที่ ปราสาทหินพิมาย

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นปราสาทหินทรงขอมโบราณแบบบาปวน ตั้งอยู่ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยปราสาทหินในสมัยอาณาจักรขอมที่ใหญ่โตและงดงาม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ และเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนานิกายมหายาน ในเวลาต่อมา

ปราสาทหินพิมาย สร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์ และโลกมนุษย์ ลักษณะผังของปราสาทหินพิมายนั้นสร้างขึ้นคล้ายเขาพระสุเมรุ มีองค์ปราสาทประธาน ซึ่งอยู่ใจกลางของเทวสถาน เป็นเสมือนทางเชื่อมระหว่างโลกกับสวรรค์ ปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอพิมาย และจังหวัดนครราชสีมา

สนใจแวะไปเยี่ยมชมกันได้ ปราสาทหินพิมายพิมายเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 . ถึงเวลา 18.00 . ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  สำหรับค่าเข้าชม ชาวไทย คนละ 20 บาท ชาวต่างประเทศ คนละ 100 บาท

…………………………………….

แวะชมงานศิลปะ “สิมอีสาน”

ผลงาน สิมอีสานสร้างสรรค์โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนาและ ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์ สองศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความเชื่อของผู้คนต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ต้นไม้ คน สัตว์ สิ่งของ วัตถุ ภูเขา เพื่อให้มีสิ่งยึดมั่นเกิดเป็นรูปลักษณ์ต่างๆ เป็นสัญลักษณ์สร้างศรัทธาจากความหวาดกลัว ไม่รู้ เพื่อความยึดมั่นทางใจของผู้คนจำนวนมาก จนเป็นที่มาของวัฒนธรรม ความเชื่อ เป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยติดตั้งและจัดแสดง ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ 

ศิลปะดีๆ ที่คุณต้องมาชมที่จังหวัดนครราชสีมา งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ  Thailand Biennale, Korat 2021 เป็นความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม  โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  และ จังหวัดนครราชสีมา จัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ  ครั้งที่    Thailand  Biennale, Korat 2021  ในระหว่างวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๔๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ จัดแสดงผลงานในพื้นที่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  อำเภอพิมาย  อำเภอปากช่อง  การจัดแสดงผลงานศิลปะนานาชาติ  ในครั้งนี้  มีศิลปินทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมแสดงผลงาน จำนวน  ๕๓  คน จาก  ๒๕ ประเทศ 

…………………………………….

แวะชมงานศิลปะ “Rice Tower”

เป็นศิลปะร่วมสมัย ที่รังสรรค์โดยศิลปิน นายบุญเสริม เปรมธาดา ชื่อผลงาน “Rice Tower” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากยุ้งข้าวสถานที่อันเป็นมงคลในการเก็บรักษาข้าวซึ่งมีคุณอนันต์ ต่อสรรพชีวิตทั้งคนและสัตว์น้อยใหญ่ เป็นจุดกำเหนิด วิถีชีวิตและวัฒนธรรม บ่มเพาะภูมิปัญญาพื้นบ้านส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเยือนโคราช ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้ 

ติดตามกิจกรรมและอัพเดทความเคลื่อนไหว โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021ได้ทางเพจ 

#กระทรวงวัฒนธรรม #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #ThailandBiennaleKorat2021

…………………………………….

แวะชมงานศิลปะ “The Art of WONDER” โดยศิลปิน ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง (Pomme Chan)

ผลงานสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบจิตรกรรมฝาผนัง แต่เปลี่ยนวัสดุจากที่ต้องวาดภาพลงบนพื้นผิวของผนังโดยตรงเป็นการวาดภาพลงบนแผ่นกระเบื้องแผ่นเล็กๆ ทีละแผ่นแล้วนำมาประกอบกัน การสร้างสรรค์งานในลักษณะนี้นอกจากจะเป็นการสื่อสารถึงการปะติดปะต่อประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายภายในพื้นที่และห้วงเวลาที่แตกต่างกันให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ เป็นการทำงานภายใต้ข้อจำกัดหลายอย่างในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างศิลปินและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

โดยงานจะเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้ ที่ สวนสัตว์นครราชสีมา

…………………………………….

แวะชมงานศิลปะ ที่ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

“Trace Legend” “ร่องรอยในตำนานผลงานโดยครูหนืดอาจารย์นิมิตร พิพิธกุล ศิลปาธรสาขาการแสดง ปี 2550 หนึ่งในศิลปินร่วมสมัยชาวไทย ในนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่ 2 THAILAND BIENNALE, KORAT 2021จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน โคราช จังหวัดนครราชสีมา 

อาจารย์นิมิตร พิพิธกุล กล่าวว่าเรามักจะคุ้นเคยเวลาเราเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ เช่น เล่าเรื่องทวาราวดี เล่าเรื่องพิมาย และย่าโม แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นประวัติที่เก่ามากของโคราชคือยุคสมัยหนึ่งที่เรียกว่ายุคอารยธรรม บรรพชีวินหรืออารยธรรมโลกโบราณที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จัก ซึ่งมีบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย เริ่มจากการไปศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ซึ่งมีซากฟอสซิล ช้าง 4 งา ซึ่งถูกค้นพบที่โคราชจำนวนเกือบ 10 สายพันธุ์ จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เล่าเรื่อง ช้าง ที่เชื่อมโยงอารยธรรมของมนุษย์ ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันช้างในโลกเหลืออยู่เพียงที่เอเซียและแอฟริกา ซึ่งกำลังสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆ ในขณะที่เขาใหญ่เองก็มีช้างที่พยายามจะรักษาสายพันธุ์เอาไว้ เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยกลายเป็นโจทย์ที่อยากเล่า ประกอบกับได้รับคำแนะนำจากคุณ Yoko Hasegawa ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ซึ่งเป็นภัณฑารักษ์ของงาน ผมจึงเอามาพลอตเป็นการแสดงทั้งหมด 3 ชุด เล่าผ่านร่องรอยบางอย่างที่ถูกทิ้งไว้ Some traces that have been left โดยชุดที่หนึ่งระบำตำนานมนุษย์ถ้ำเขาจันทร์งามเล่าเรื่องผ่านมนุษย์ถ้ำเขาจันทน์งาม ซึ่งเป็นหนึ่งในภาพเขียนอายุ 3,000 ปี ปรากฏอยู่ที่โคราชเล่าผ่านมนุษย์เหล่านี้ที่ต่างก็มีชีวิตอยู่ในอดีต ด้วยระบำมนุษย์ถ้ำซึ่งใช้เสื้อผ้าที่ย้อมจากดินด่านเกวียน  ชุดที่สองหุ่นดิน ดงพญาไฟ สรรพชีวินที่สาบสูญเป็นหุ่นสายที่ทำจากดินด่านเกวียนเช่นกัน การแสดงชุดที่สาม ชุดสุดท้าย Giant Puppet ซากดึกดำบรรพ์ ช้าง 4 งา การที่เรามองเห็นถึงคุณค่าของกันและกันที่ต่างก็ทิ้งร่องรอยของการสูญพันธุ์เอาไว้ที่นี่ เราจะมาทำให้ภาพเหล่านี้กลับมามีชีวิตขึ้น

…………………………………….

แวะชมงานศิลปะแมวนางงาม (Queen Cat)

ประติมากรรมแสตนเลส ขนาดกว้าง 175 ยาว  500 สูง 380 เซนติเมตร จัดแสดง ณ Art Gallery & Exhibition (บ้านอัยการ) คือหนึ่งในผลงานของศิลปินร่วมสมัยชาวไทย ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 ภายแนวคิด Butterflies Frolicking on the Mud Engendering Sensible Capital “เซิ้งสิน ถิ่นย่าโมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

กฤช งามสม อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะ และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศิลปินร่วมสมัยเจ้าของผลงาน กล่าวว่าแมวนางงาม (Queen Cat)” เป็นประติมากรรมสื่อผสมประกอบด้วยวัสดุหลายชนิด เช่น ได้แก่สแตนเลสสตีล, อีพ๊อกซี่เรซิ่น และไฟแอลอีดี รวมระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เกือบ 1 ปีเต็ม เป็นผลงานประติมากรรมถาวรในนิทรรศการ Thailand Biennale,Korat 2021 โดยมีแนวคิดและแรงบันดาลใจจากแมวโคราช  ซึ่งจากการค้นคว้าพบว่าแมวโคราชหรือ แมวสีสวาดนั้น มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จากหลักฐานที่บันทึกเกี่ยวกับแมวโคราชในสมุดข่อยที่เขียนขึ้นในระหว่างปี ประมาณ พ.. 1893-2310 ซึ่งปัจจุบันสมุดข่อยได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยจารึกได้กล่าวถึงแมวที่ให้โชคลาภที่ดี 17 ตัวของประเทศไทย หนึ่งในนั้นคือแมวโคราช 

แมวโคราชเป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยพิจารณานำชื่อแหล่งกำเนิดมาใช้เป็นชื่อเรียกสายพันธุ์ของแมว แต่คนไทยบางกลุ่มก็เรียกแมวโคราชว่า แมวสีสวาด ซึ่งตามความเชื่อของคนสมัยโบราณ แมวสีสวาดถือเป็นแมวมงคลที่นำโชคลาภมาสู่ผู้เลี้ยง  นอกจากนี้ในวัฒนธรรมทางภาคอีสานแมวโคราช หรือ แมวสีสวาดยังถูกใช้ในพิธีกรรมแห่นางแมวเพื่อขอฝนในช่วงฤดูฝนแล้งอาจเป็นเพราะเส้นขนสีเทา ที่เปรียบดั่งท้องฟ้ายามเมฆฝนตั้งเค้ามา 

แมวสีสวาดปรากฏสู่สายตาชาวโลกเป็นครั้งแรกในปี 2507 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการเดินทางกลับประเทศของสองสามี ภรรยาชาวอเมริกัน ที่เกษียณอายุจากการทำงานในประเทศไทย และได้รับแมวสีสวาด 2 ตัวชื่อนาราและดาราเป็นของขวัญ ต่อมาแมวสีสวาดเป็นที่นิยมอย่างมากในต่างประเทศ จึงมีการจัดประกวดขึ้นบ่อยครั้งและยังมีการจัดตั้งมาตรฐานสายพันธุ์ของแมวสีสวาดขึ้นในปี 2508 ปัจจุบันแมวสีสวาด ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลกกลับกลายเป็นแมวที่หายากในประเทศไทย แมวจึงเป็นเหมือนภูมิปัญญาที่สำคัญในวัฒนธรรมอีสาน เป็นความเชื่อ และสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวโคราชจวบจนถึงปัจจุบัน

…………………………………….

ดอกสาธรผลงานโดย อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา

ประติมากรรมร่วมสมัยดอกสาธรนี้ เป็นผลงานการออกแบบและสร้างสรรค์โดยอาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) มีขนาดความกว้าง 300 เซนติเมตร และความสูง 600 เซนติเมตร ใช้เทคนิคการเชื่อมโลหะ ประกอบไปด้วยการดัด เจาะ ตัด ฉลุ แผ่นโลหะที่มีความหนาของแผ่นเหล็ก 9 มิลลิเมตร ประกอบชิ้นส่วนและทำสีทอง สีทองแดง และสีเงิน โดยมีประติมากรรมดอกสาธรขนาดเล็ก จำนวน 50 ดอก ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมเยาวชน นักศึกษาจากหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้ทราบเทคนิคจากศิลปินแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประติมากรรม ศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมปฏิบัติการงานประติมากรรมสร้างอัตลักษณ์โคราชเมืองศิลปะ มาประดับเป็นส่วนหนึ่งของประติมากรรมดอกสาธร

…………………………………….

เช้าวันที่ 11 ธันวาคม 2564  เวลา 10.00 . ท่านปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินพื้นถิ่น 3 เมืองศิลปะ  จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงราย ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

จังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale Korat 2021 จึงได้จัดนิทรรศการศิลปะของศิลปิน 3 จังหวัดศิลปะ เพื่อเปิดโอกาสให้ เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาซึมซับความงาม ของศิลปะ จากศิลปินทั้ง 3 จังหวัด และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในกลุ่มศิลปิน ให้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ โดยผลงานศิลปะทั้ง 300 ผลงาน 

แบ่งเป็น 4 โซน ประกอบไปด้วย  

 • โซนที่ 1 จังหวัดกระบี่ เรียกว่ามรดกอันดามัน   
 • โซนที่ 2 จังหวัดเชียงราย เรียกว่าขั่วศิลป์ถิ่นป๋ายดอย   
 • โซนที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา เรียกว่าประตูอีสานตำนานศิลป์ 
 • โซนที่ 4 DIGITAL ART EXHIBITION “มหัศจรรย์ศิลปะมีชีวิต 

ภายใต้แนวความคิด  “Nature reigns Supreme in the world. Art has freedom in itself. ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช แห่งนี้ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยเป็นการเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

.

…………………………………….

พิธีเปิด งานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ โคราช 2021 “เซิ้งสินถิ่นย่าโม

เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว!!! กับงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่ 2 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ โคราช 2021 “เซิ้งสินถิ่นอีสานพร้อมให้ยลโฉมผลงานของศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจาก 25 ประเทศ เข้าร่วมแสดง 53 ชิ้นงาน ใน 3 พื้นที่แสดง อ.เมืองปากช่องและ อ.พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ภายในงานมีการจัดริ้วขบวนพาเหรดบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและแสดงศักยภาพของเมืองศิลปะอย่างยิ่งใหญ่ 7 ขบวน ประกอบด้วย 

 • ริ้วขบวนที่ 1 เอกองค์อัครศิลปินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • ริ้วขบวนที่ 2 สิริศิลปินพระอัจฉริยภาพเป็นที่ประจักษ์ ศิลปินของแผ่นดิน
 • ริ้วขบวนที่ 3 ชาติพันธุ์โคราชเมืองกล้าแม่หญิง ท้องถิ่นศิลปะ
 • ริ้วขบวนที่ 4 ประเพณีแห่เทียนพรรษาศิลปะแห่งความศรัทธาสืบสานงานด้านประติมากรรม
 • ริ้วขบวนที่ 5 วิถีลุ่มน้ำลำตะคองแตกต่างแต่กลมกลืน ความหลากหลายของวัฒนธรรม
 • ริ้วขบวนที่ 6 วิถีลุ่มน้ำมูลอารยะแซ่ซ้อง ศิลปะขอมแห่งนครชัยวรมัน
 • ริ้วขบวนที่ 7“ปรากฏการณ์ ถิ่นศิลป์เบียนนาเล่ มหานครแห่งอีสาน

ทั้งนี้ จะมีการจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย ภายในพื้นที่จ.นครราชสีมา และจัดกิจกรรมสร้างสีสันให้กับงาน ควบคู่กันไปต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน อาทิ การแสดงผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยศิลปินท้องถิ่นบริเวณคูเมือง กำแพงเมืองเก่า ตรงข้ามวัดศาลาลอย

มีการแสดงนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของศิลปิน 3 เมืองศิลปะ ได้แก่ กระบี่ เชียงราย นครราชสีมา ภายใต้หัวข้อธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลกศิลปะ มีอิสระในตัวเองรวม 300 ผลงาน ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม Passport ชมงานชิงรางวัล ฝจากศิลปินระดับนานาชาติ การจัดแสดงลานศิลปวัฒนธรรมทุกวันเสาร์อาทิตย์ และการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “Butterflies Frolicking on the Mud : Engendering Sensible Capital” และการประกวดเรียงความและภาพถ่ายเบียนนาเล่ของฉัน ณ โคราชฯลฯ

จึงขอเชิญชวนมาร่วมเพื่อผลักดันให้ จ.นครราชสีมาก้าวสู่การเป็นเมืองศิลปะระดับโลกด้วยความภาคภูมิใจ โดยติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.thailandbiennale.org

…………………………………….

เดินชมงานศิลปะ ที่…หอศิลป์พิมานทิพย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

“เพราะธรรมชาติเป็นใหญ่ ศิลปะมีอิสรภาพในตนเอง”

หอศิลป์พิมานทิพย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่รวบรวมพระอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์ ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่จัดแสดงผลงานในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒ International Thailand Biennale, Korat 2021 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ  Thailand Biennale, Korat 2021 เป็นความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม  โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  และ จังหวัดนครราชสีมา จัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ  ครั้งที่  ๒  Thailand  Biennale, Korat 2021  ในระหว่างวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๔ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ จัดแสดงผลงานในพื้นที่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  อำเภอพิมาย  อำเภอปากช่อง  การจัดแสดงผลงานศิลปะนานาชาติ  ในครั้งนี้  มีศิลปินทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมแสดงผลงาน จำนวน  ๕๓  คน จาก  ๒๕ ประเทศ  

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้  สำหรับเด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  สร้างจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง  มีส่วนร่วมพัฒนางานด้านศิลปะอย่างยั่งยืน  

๒. เพื่อส่งเสริมการนำผลงานและผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม  สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

๓.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาในงานมหกรรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021

ศิลปะดีๆ ที่คุณต้องมาชมที่จังหวัดนครราชสีมา งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ  Thailand Biennale, Korat 2021 เป็นความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม  โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  และ จังหวัดนครราชสีมา จัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ  ครั้งที่    Thailand  Biennale, Korat 2021  ในระหว่างวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๔๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ จัดแสดงผลงานในพื้นที่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  อำเภอพิมาย  อำเภอปากช่อง  การจัดแสดงผลงานศิลปะนานาชาติ  ในครั้งนี้  มีศิลปินทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมแสดงผลงาน จำนวน  ๕๓  คน จาก  ๒๕ ประเทศ  

…………………………………….

Previous «
Next »