• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ภาพข่าว “CIVIL เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก”

ภาพข่าว “CIVIL เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก”

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.  ซีวิลเอนจีเนียริง ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ บมจ.  ซีวิลเอนจีเนียริง ผู้รับเหมาโครงการวิศวกรรมและก่อสร้าง ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,220 ล้านบาท ในวันที่ 27 มกราคม 2565 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “CIVIL”

Previous «
Next »

Recent Posts