• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ฟู้ดสตาร์ ต่อยอดเจตนารมณ์สนับสนุนให้เด็กไทยแข็งแรง ส่งมอบห้องปฏิบัติการ ศูนย์ออกกำลังกาย DeeDo Weight Training Room ให้มหาวิทยาลัยมหิดล

ฟู้ดสตาร์ ต่อยอดเจตนารมณ์สนับสนุนให้เด็กไทยแข็งแรง ส่งมอบห้องปฏิบัติการ ศูนย์ออกกำลังกาย DeeDo Weight Training Room ให้มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวจันทรา พงศ์ศรี (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่มแบรนด์ “ดีโด้” พร้อมด้วย นายดิลก ธัญญาเวชกิจ (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนสนับสนุน บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด และ อาจารย์ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล (ที่ 6 จากซ้าย) ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ของบริษัทฯ อยากให้เด็กไทยมีร่างกายแข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งมอบห้องปฏิบัติการศูนย์ออกกำลังกาย DeeDo Weight Training Room อย่างเป็นทางการให้กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ (ที่ 4 จากซ้าย) รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ นพ. ชนินทร์ ล่ำซำ (ที่ 3 จากซ้าย) คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเร็ว ๆ นี้

Previous «
Next »