• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ฟูจิฟิล์ม มอบฟิล์ม Industrial X-Ray ให้กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ฟูจิฟิล์ม มอบฟิล์ม Industrial X-Ray ให้กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพศวัต ชัยวิริยะ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ผลิตภัณฑ์ Industrial บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีมอบฟิล์ม Industrial X-Ray เป็นฟิล์มที่ใช้ในการตรวจสอบในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การตรวจสอบขบวนการงานขึ้นรูป การเชื่อม การหล่อโลหะ ให้กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรมตั้งแต่ขั้นตอนการล้างฟิล์ม นำฟิล์มขึ้นมาแปลง ตลอดจนการอ่านผลลัพธ์ที่ได้จากการ X-Ray เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง

โดยมี รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมงานเชื่อมและอาจารย์ประจำภาควิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ เป็นผู้รับมอบ ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Previous «
Next »