• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ฟอร์ดและสุภาวุฒิร่วมส่งมอบหน้ากากป้องกันใบหน้า 10,000 ชิ้น สนับสนุนองค์กรพันธมิตรศูนย์ FREC กรุงเทพฯ

ฟอร์ดและสุภาวุฒิร่วมส่งมอบหน้ากากป้องกันใบหน้า 10,000 ชิ้น สนับสนุนองค์กรพันธมิตรศูนย์ FREC กรุงเทพฯ

ฟอร์ด ประเทศไทยและบริษัทสุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด ร่วมส่งมอบหน้ากากป้องกันใบหน้าจำนวน 10,000 ชิ้นแก่มูลนิธิสติ หนึ่งในองค์กรพันธมิตรของ “ศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” หรือ ศูนย์ FREC กรุงเทพฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคคลากรทางการแพทย์และชุมชนที่ต้องการ โดยฟอร์ดได้ร่วมออกแบบหน้ากากป้องกันใบหน้าร่วมกับสุภาวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์ชั้นนำ โดยนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการออกแบบและผลิตทำให้หน้ากากป้องกันใบหน้ามีน้ำหนักเบา มีช่องระบายอากาศเพื่อช่วยลดการเกิดฝ้าขณะสวมใส่

ฟอร์ดตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งมอบความช่วยเหลือในยามที่สังคมต้องการ ศูนย์ FREC กรุงเทพฯ มีพันธกิจในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนต่างๆ โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พันธมิตรองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ศูนย์ FREC ได้ร่วมมือกันปรับเปลี่ยนการทำงานในปัจจุบันตามความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามเจตนารมณ์ของกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี

Previous «
Next »