• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ฟอร์ดสานต่อโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงานและผู้จำหน่าย ส่งทีมโรงงานเรียนรู้การทำงานจริงในศูนย์บริการคุณภาพมาตรฐานระดับโลก

ฟอร์ดสานต่อโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงานและผู้จำหน่าย ส่งทีมโรงงานเรียนรู้การทำงานจริงในศูนย์บริการคุณภาพมาตรฐานระดับโลก

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับพนักงานและผู้บริหารโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง หรือ เอฟทีเอ็ม และบริษัทออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เอเอที เดินสายเยี่ยมผู้จำหน่ายฟอร์ดในจังหวัดต่างๆ รวม 11 แห่ง ภายในเวลา 5 สัปดาห์ เพื่อสัมผัสการทำงานจริงในศูนย์บริการคุณภาพมาตรฐานระดับโลกของฟอร์ด พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้บริหารและพนักงานของผู้จำหน่ายฟอร์ดอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันระหว่างฟอร์ดและผู้จำหน่าย และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

“ฟอร์ดมุ่งมั่นในการผลิตรถยนต์ที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา เราเปิดโอกาสให้พนักงานของผู้จำหน่าย 9 แห่งเข้ามาเรียนรู้กระบวนการผลิตรถยนต์มาตรฐานระดับโลกที่โรงงานเอฟทีเอ็มและช่วงไตรมาสที่สี่นี้ พนักงานจากโรงงานทั้งสองแห่งของเราได้มีโอกาสเยี่ยมชมศูนย์บริการและเรียนรู้ระบบการทำงานมาตรฐานระดับโลกของผู้จำหน่ายฟอร์ดหลายแห่ง” มร.อังเดร คาวาลาโร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มตลาดนานาชาติ ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี กล่าว “โครงการแลกเปลี่ยนความรู้นี้ ช่วยให้พนักงานจากโรงงานได้เรียนรู้การทำงานและลงมือปฏิบัติงานจริงที่ศูนย์บริการฟอร์ด อาทิ งานบริการลูกค้า การโทรนัดหมายและติดตามความพึงพอใจ และการให้บริการงานซ่อม นับเป็นโอกาสดีที่ทีมงานจากฝ่ายผลิตได้รับทราบข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และการรับบริการของลูกค้าโดยตรงจากผู้จำหน่าย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง”

ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม พนักงานของโรงงานได้สัมผัสนวัตกรรมบริการต่างๆ ที่ฟอร์ดมีเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เช่น การรับประกันเช็กระยะภายใน 60 นาที ผ่านระบบนัดหมายออนไลน์ และการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการก่อนส่งมอบรถยนต์คืนให้กับลูกค้า

หลังจบกิจกรรม พนักงานของโรงงานรวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของผู้จำหน่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลจากการทำงานร่วมกันไปต่อยอดการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าผ่านการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผู้จำหน่ายเพิ่มเติมอีกด้วย

“เรามีความยินดีที่ฟอร์ดให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของโรงงานและของผู้จำหน่ายควบคู่กัน กิจกรรมนี้ นอกจากช่วยให้พนักงานฟอร์ดทราบถึงข้อมูลการใช้รถของลูกค้า และทำงานร่วมกับผู้จำหน่ายได้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่พนักงานของผู้จำหน่ายได้แลกเปลี่ยนความรู้และเกิดความเข้าใจถึงกระบวนการทำงานภายในโรงงานฟอร์ดซึ่งมีมาตรฐานระดับโลก” คุณสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด เอกสหกรุ๊ป หนึ่งในผู้จำหน่ายฟอร์ดที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ กล่าว

Previous «
Next »