• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ฟอร์ดร่วมฉลองวันสตรีสากลกับนักนวัตกรรมหญิงดาวเด่นทั่วเอเชีย

ฟอร์ดร่วมฉลองวันสตรีสากลกับนักนวัตกรรมหญิงดาวเด่นทั่วเอเชีย

ปัจจุบันบทบาทของผู้หญิงในวงการวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาตร์ ทั่วโลกยังมักถูกมองข้าม แต่ฟอร์ดได้มีการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค ด้วยการเพิ่มจำนวนบุคลากรหญิงในภูมิภาคเอเชียและบุคลากรหญิงในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

“ฟอร์ดมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรในฝันของพนักงาน” โฮเซ มาริอา วิยาร์เรอัล รองประธาน ฝ่ายบุคคล ฟอร์ด เอเชีย แปซิฟิก กล่าว “ส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือ การรับพนักงานผู้หญิงเข้าทำงานมากขึ้นและส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมในองค์กร อย่างไรก็ดี วิธีการแก้ปัญหาไม่ได้ทำได้แต่เพียงการพยายามทำให้สัดส่วนพนักงานชายหญิงสมดุลกันเท่านั้น หากเรายังต้องมั่นใจว่า เรามีระบบที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้หญิงเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในอาชีพได้”

ฟอร์ดได้ส่งเสริมความเท่าเทียมดังกล่าวผ่านโครงการและนโยบายที่หลากหลายของบริษัทฯ ผ่านการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายสตรี Professional Women’s Network (PWN) นโยบายสนับสนุนความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมถึงโครงการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อช่วยตรียมความพร้อมให้พนักงานหญิงเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กร

เนื่องในวันสตรีสากล ฟอร์ดได้รวบรวมเรื่องราวของบุคลากรหญิงที่มีความโดดเด่นทั่วเอเชีย เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในวงการยานยนต์ และร่วมฉลองความสำเร็จของพวกเขา

ประภาพร พิมพ์พิมล

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการด้านการผลิตและประกอบรถยนต์ VOME Vehicle Operation Manufacturing Engineering  ฟอร์ด เอเชีย แปซิฟิก

อายุงานที่ฟอร์ด 23 ปี

อะไรทำให้คุณเป็นดาวเด่น? ดิฉันเป็นผู้นำทีมพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยป้องกันข้อผิดพลาดและสร้างความมั่นใจด้านประสิทธิภาพและความแม่นยำในกระบวนการผลิต หนึ่งตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จของเรา คือโครงการประกอบห้องโดยสาร ก่อนหน้านี้ เราต้องพึ่งทักษะของผู้ปฏิบัติงานและเครื่องมือตรวจสอบเพื่อตรวจสอบผลการประกอบรถ ซึ่งทำให้เราเสียเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องไปอย่างมาก เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว เราจึงได้ออกแบบเซ็นเซอร์เครื่องมือวัดเพื่อช่วยผู้ปฏิบัติงานในการปรับการประกอบห้องโดยสารให้เป็นไปตามสเป็ครถ เราได้นำนวัตกรรมใหม่นี้ไปใช้กับโรงงานออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย และโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ผลที่ได้คือกระบวนการติดตั้งภายในที่มีคุณภาพสูงขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ขีดความสามารถ และความแม่นยำในการการผลิต ผ่านระบบการควบคุม

อะไรทำให้งานของคุณโดดเด่น? ดิฉันได้ทำงานกับทีมงานหลากหลายเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรม เราจึงสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์กันได้ ซึ่งช่วยเราคิดได้อย่างสร้างสรรค์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยิ่งขึ้น เมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และฐานการผลิตใหม่ เราใช้เวลาทั้งวันในโรงงานต้นแบบและการแก้ไขข้อบกพร่องของสายการผลิตรถ ทำให้หลายคนมีไอเดียความคิดใหม่ในการแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของหลายโครงการคิดค้นนวัตกรรม โดยมีทีมตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้มีการนำโครงการไปใช้อย่างประสบผลสำเร็จ

เคล็ดลับความสำเร็จของคุณคืออะไร? สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ สามารถเป็นจริงได้ ถ้าเราเปิดใจรับความเป็นไปได้ของสิ่งนั้น ถึงแม้เราจะพลาดในบางครั้งก็ไม่เป็นไร ตราบใดที่เราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและไม่ทำพลาดซ้ำอีก นอกจากนี้ เราจะต้องตั้งเป้าหมายไว้ที่ความเป็นเลิศ คิดอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างทีม และสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาได้รับการชื่นชมตามที่พวกเขาควรจะได้รับ

แคทเธอรีน ฮวง

วิศวกรด้านพิษวิทยา ฝ่ายการวางแผนการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ ฟอร์ด เอเชีย แปซิฟิก

อายุงานที่ฟอร์ด 4 ปี

อะไรทำให้คุณเป็นดาวเด่น? ฉันเป็นนักพิษวิทยาและวิศวกรด้านเคมีภัณฑ์สำหรับการบริการด้านเคมีภัณฑ์คนแรกของฟอร์ด เอเชีย แปซิฟิก นอกจากนี้ ฉันยังริเริ่มการเปิดตัวบริการด้านเคมีภัณฑ์อย่างเป็นทางการในภูมิภาค รวมถึงสร้างแบบแผนเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลทางเคมีสำหรับการตรวจสอบทางพิษวิทยา ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณได้เรียนรู้อะไรจากงาน? เมื่อมีการทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราทำตามเกณฑ์ที่ชัดเจน เราต้องมั่นใจว่าเราได้ปฏิบัติงานสอดคล้องกันและสื่อสารกัน ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

เคล็ดลับความสำเร็จของคุณคืออะไร? เมื่อปี 2558 ฉันได้มีโอกาสไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮนรี่ ฟอร์ด และในระหว่างที่อยู่ในร้านขายของที่ระลึก ฉันเห็นแผ่นเซรามิกซึ่งแกะสลักข้อความว่า “ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ คุณคิดถูกแล้ว” ฉันจึงตัดสินใจซื้อแผ่นเซรามิกมาและเอากลับบ้าน อีกหนึ่งเคล็ดลับของฉัน คือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง สิ่งเดียวที่ฉันจะทำคือทำตามสัญชาตญาณและทำตามสิ่งที่คิดว่าควรทำ และไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี

สวาติ พล

หัวหน้าวิศวกรคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลเอเชีย แปซิฟิก ฟอร์ด อินเดีย

อายุงานที่ฟอร์ด 4 ปี

อะไรทำให้คุณเป็นดาวเด่น? ฉันได้ริเริ่มโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมต่อในการเดินทาง เมื่อปี 2560 ทีมของเราได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันด้วยแอปพลิเคชันที่จับคู่ผู้ร่วมโดยสารกันไปในเส้นทางเดียวกัน เพื่อเดินทางไปกลับระหว่างป้ายรถโดยสารหรือสถานีรถไฟและบริเวณสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชน โดยแอปพลิเคชันนี้ได้ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว

ชิวิตการทำงานใน 1 วันของคุณเป็นอย่างไร? ฉันดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสำหรับที่นั่งในระหว่างกระบวนการออกแบบสำหรับรถยนต์และกระบะ หน้าที่ของฉันเน้นไปที่ขั้นตอนการจำลองภาพเสมือนในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ในแต่ละวัน พวกเราทำงานด้านการปรับแต่งสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ส่วนที่ยาก คือ การออกแบบจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการประกอบ การผลิต การบริการ และบรรจุภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน การทำงานด้านการออกแบบสำหรับการพัฒนาสินค้าเป็นอะไรที่พิเศษมาก เพราะบางครั้งการทำงานของเรานำไปสู่ไอเดียใหม่ และในหลายครั้งเราช่วยแก้ปัญหาการใช้งานผ่านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

เคล็ดลับความสำเร็จของคุณคืออะไร? ความสามารถในการทำงานร่วมกับทีมเป็นสิ่งสำคัญมาก ทีมเวิร์กช่วยให้คุณก้าวไปได้เรื่อยๆ ในโลกของการทำงาน รู้จักขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานที่อาวุโสกว่าเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เราไม่จำเป็นต้องพึ่งตัวเองโดยลำพังในบางกรณี

เพ็กกี หวัง

วิศวกรออกแบบล้อและเบรคมือ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์แชสซี ฟอร์ด เอเชีย แปซิฟิก

อายุงานที่ฟอร์ด 8 ปี

อะไรทำให้คุณเป็นดาวเด่น? ฉันนำทีมที่ชนะการประกวดการแข่งขันการออกแบบเมื่อปีที่แล้ว ด้วยผลงานการออกแบบที่เก็บของกระโปรงหลังรถอัจฉริยะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับทีมวิศวกร 5 ทีม พวกเราได้แรงบันดาลใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการสัมภาษณ์ลูกค้า เกณฑ์มาตรฐานของคู่แข่ง หรือแม้กระทั่งกล่องเก็บของเล่นเด็ก กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างรวดเร็ว เราใช้เวลา 6 อาทิตย์ในการรวบรวมข้อมูล สร้างผลลัพธ์เบื้องต้น ผลิตและทดลองผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และชนะการนำเสนอ ผลงานของเราได้ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว

อะไรทำให้คุณเลือกเส้นทางอาชีพนี้? ฉันเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำงานไม่ตรงสายกับที่เรียนมา ฉันเรียนด้านอิเล็กโทรเซรามิกส์ในช่วงปริญญาโท แต่ตอนนี้ฉันเป็นวิศวกรด้านแชสซีที่ฟอร์ด ก่อนหน้าที่จะทำงานที่ฟอร์ด ฉันเคยทำงานที่บริษัทอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน ฉันเป็นคนขี้สงสัยและเปิดรับความท้าทายและสิ่งที่ฉันไม่รู้ ที่ผ่านมา ฟอร์ดส่งเสริม จัดเตรียมทรัพยากร มอบโอกาสในการเรียนรู้ มาโดยตลอด รวมถึงทีมที่ดีที่ฉันได้สามารถทำงานและเรียนรู้ได้จากพวกเขา

เคล็ดลับความสำเร็จของคุณคืออะไร? พยายามไม่บ่นเพราะมันจะสร้างทัศนคติในเชิงลบ มองโลกในแง่ดี ทำสมองให้ปลอดโปร่ง และมั่นใจว่าคุณก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ

แอนห์ เหงียน ธิ ลาน

นักวิเคราะห์ข้อมูล เพ้นท์ ช็อป ฟอร์ด เวียดนาม

อายุงานที่ฟอร์ด 14 ปี

อะไรทำให้คุณเป็นดาวเด่น? ฉันเป็นส่วนหนึ่งของทีมเปิดตัวสีรถใหม่ คือ น้ำตาลเข้ม “คาริบู” (Caribou) นอกจากนี้ เรายังสร้างความสำเร็จในเปิดตัวรถฟอร์ด ทรานซิท ในเวียดนาม หน้าที่หลักของฉันในแต่ละวัน คือ การวิเคราะห์ดินในสี ราคาสี คำนวณราคาสีและวัสดุดิบต่างๆ ในโรงงานสี รวมถึงจัดทำรายงานคุณภาพสีและผลปฏิบัติการรายวัน

อะไรทำให้งานของคุณโดดเด่น? หน้าที่ของฉันทำให้ฉันมีโอกาสได้ติดต่อพูดคุยกับผู้คนมากมายหลายกลุ่ม ซึ่งทำให้ฉันได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทักษะและความรู้ใหม่ๆ จากเพื่อนร่วมงาน

เคล็ดลับความสำเร็จของคุณคืออะไร? การตั้งคำถามเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนั่นคือวิธีการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังควรมองหาโอกาสในการพูดคุยกับคนอื่นๆ เพราะจะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

ภัคยา สาธิต

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตตลาดโลก ฟอร์ด อินเดีย

อายุงานที่ฟอร์ด 8 ปี

อะไรทำให้คุณเป็นดาวเด่น? ฉันทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานทำงานในหลายโครงการและส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีม ในช่วงระยะหลังมานี้ ฉันเป็นผู้นำทีมในการทำงานร่วมกับทีมเซี่ยงไฮ้และนานจิงในการนำระบบการทำงานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์มาใช้ในการปรับระบบกระบวนการทางธุรกิจ

อะไรทำให้งานของคุณโดดเด่น? บทบาทปัจจุบันของฉัน คือ การทำงานร่วมกับพนักงานทุกระดับในหลายประเทศ การที่ฉันเป็นคนเปิดเผย เข้ากับคนง่าย ทำให้ฉันมีโอกาสได้เพิ่มเครือข่ายเพื่อนและผู้ให้คำปรึกษามากมาย งานนี้จึงทำให้ฉันได้มีโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และ “ไปได้ไกลกว่า”

เคล็ดลับความสำเร็จของคุณคืออะไร? เปิดรับโอกาสใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ฉันเชื่อว่าความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงานเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องให้เวลากับตัวเองนอกเหนือจากเวลางานด้วย

Previous «
Next »