• Homepage
  • >
  • Special Scoops
  • >
  • พี่จ๋า…มาร่วมมอบรองเท้าใหม่ให้นักเรียนใส่ไปโรงเรียนกับมูลนิธิ EDF กันเถอะ

พี่จ๋า…มาร่วมมอบรองเท้าใหม่ให้นักเรียนใส่ไปโรงเรียนกับมูลนิธิ EDF กันเถอะ

อีกไม่กี่วันแล้วที่นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงรอคอยด้วยความหวัง กับการมีโอกาสได้รองเท้าคู่ใหม่สำหรับใส่ไปโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษาหน้าจากพี่ ๆ ผู้ใหญ่ใจดี โดยร่วมบริจาคทางแพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคม https://taejai.com/th/d/newschoolshoes/

โครงการ “เก่าไม่ไหว ขอคู่ใหม่ให้หนูที” จัดโดยมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

สำหรับนักเรียนยากจนในพื้นที่ชนบทห่างไกลแล้วรองเท้านักเรียนในบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการใส่ไปโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใส่ในชีวิตประจำวันของพวกเขาอีกด้วย ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รองเท้านักเรียนมีสภาพเก่า ขาด อยู่ในสภาพทรุดโทรม จะซื้อรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ก็เป็นเรื่องยากลำบากเพราะสภาพฐานะทางบ้านที่ไม่เอื้ออำนวย อีกทั้งมีนักเรียนจำนวนมากที่ยังขาดแคลนแม้แต่การมีโอกาสใส่รองเท้านักเรียนคู่แรกไปโรงเรียน สิ่งที่ทำได้เพียงแต่ใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนแทนหรือบางคนอาจต้องเดินเท้าเปล่า

มูลนิธิ EDF เชิญร่วมส่งรอยยิ้มที่สุดแสนประทับใจให้นักเรียนด้วยการร่วมบริจาคในโครงการ “เก่าไม่ไหว ขอคู่ใหม่ให้หนูที” ที่ https://taejai.com/th/d/newschoolshoes/ ทั้งนี้สามารถนำใบเสร็จรับเงินจากการบริจาคที่ได้รับจาก taejai.com ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย นอกจากนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นายวีระยุทธ กันติเอื้อ ฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษามูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.)  อีเมล weerayut@edfthai.org หรือ LINE @edfthai

ทั้งนี้มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษารวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

Previous «
Next »

Recent Posts