• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • พิธีมอบโลขอบคุณสนับสนุนภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19 ร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

พิธีมอบโลขอบคุณสนับสนุนภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19 ร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยมี ณัฐศมน  วงศ์กิตติพัฒน์  ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้รับมอบ โดยทาง เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี สังกัดกรมทางแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดจุดบริการฉีดวัณซีนป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19 ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทย เพื่อก้าวผ่านวิกฤตของประเทศไปได้อย่างเข้มแข็ง

Previous «
Next »

Recent Posts