• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • “พลังบวร” บ้าน – วัด – โรงเรียน “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 17”

“พลังบวร” บ้าน – วัด – โรงเรียน “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 17”

รศ. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 17 ” โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 8 (ที่ 2 จากขวา) ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน (ที่ 4 จากซ้าย) นายอำเภอ สัตหีบ นางวิชชุดา ไตรธรรม (ที่ 4 จากขวา) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ซ้ายสุด) ประธานมูลนิธิธรรมดี .อดุลย์ ดาราธรรม (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย พร้อมทั้งผู้บริหารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมงาน โดย นายมีชัย ลีลาเชี่ยวชาญสกุล (ขวาสุด) หัวหน้าโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ จ.ชลบุรี

“ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 17” เน้นเชื่อมโยงกิจกรรมพัฒนาสังคม ด้วยหลักบวร บ้าน-วัด-โรงเรียน  นำสถาบันหลักในชุมชนมาเป็นกลไกในการพัฒนา โดยภูมิปัญญาของคนไทย นำครู อาจารย์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศร่วมทำกิจกรรม สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ให้กลับมามีความมั่นคงแข็งแรงเติบโตอย่างยั่งยืน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี 

หน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจร่วมเรียนรู้นวัตกรรมศาสตร์พระราชา สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิธรรมดี เว็บไซต์ http://www.do-d-foundation.com แฟนเพจ: ตามรอยพระราชา-The King’s Journey Facebook: มูลนิธิธรรมดี
และ LINE Official: @dfoundation

Previous «
Next »