• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ปูนซีเมนต์นครหลวง มอบเงินสนับสนุน 2 ล้านบาท ภายใต้โครงการ สร้างโรงเรียนสีเขียว ปีที่ 13

ปูนซีเมนต์นครหลวง มอบเงินสนับสนุน 2 ล้านบาท ภายใต้โครงการ สร้างโรงเรียนสีเขียว ปีที่ 13

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข (ที่ 2 จากขวา) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงิน 2 ล้านบาท ให้แก่ พลตำรวจณัฐ สิงห์อุดม (กลาง) ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อก่อสร้าง “ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี-มูลนิธิกรุงศรี” อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ภายใต้โครงการ “โรงเรียนสีเขียว” ปีที่ 13 เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการพึ่งพาตัวเองได้ โดยในปีนี้ มูลนิธิกรุงศรี ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอีก 1 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียน หรือปรับปรุงอาคารเรียนไปแล้วกว่า 33 แห่ง โดยมีเด็ก ๆ และชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนกว่า 52,000 คน ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว

Previous «
Next »

Recent Posts