• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน)  เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  พร้อมด้วย นรชิต  สิงหเสนี (ที่ 3 จากขวา), โสภาวดี เลิศมนัสชัย (ที่ 3 จากซ้าย), ธีระยุทธ  จิราธิวัฒน์ (ที่ 4 จากขวา), มาร์คแลนด์ เบลคล็อค( ที่ 2 ขวาสุด), แดน ชินสุภัคกุล (ที่ 2 จากซ้าย), กันย์ ศรีสมพงษ์ (ซ้ายสุด) และภารณี กาลวิโรจน์ (ขวาสุด  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ณ ห้องเอ็ม 4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Previous «
Next »

Recent Posts