• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ประกาศผล 10 ชุมชน แนวร่วมแก้จุดเสี่ยงลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3”

ประกาศผล 10 ชุมชน แนวร่วมแก้จุดเสี่ยงลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3”

ธนชาตประกันภัย และ ศปถ. พร้อมเครือข่ายรณรงค์สร้างถนนปลอดภัย ร่วมประกาศรายชื่อ 10 ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 และรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน ชุมชนละ 200,000 บาท พร้อมโอกาสยกระดับปัญหาเข้าสู่กลไกของภาครัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับ 10 พื้นที่ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3”  ประกอบด้วย ภาคเหนือ จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  2. เทศบาลตำบลเด่นชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 3. เทศบาลเมืองลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน 4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง  อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ 5. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 6. เทศบาลตำบลไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 7. เทศบาลตำบลศรีธาตุ  ตำบลศรีธาตุ  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี และ ภาคกลาง จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ 8. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา  อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก 10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน  ตำบลบ้านพราน   อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง     

ทั้งนี้ 10 ชุมชนได้นำเสนอแผนงาน พิกัดจุดเสี่ยง ภาพถ่ายที่สะท้อนปัญหาได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของถนนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องว่าเป็นลักษณะความเสี่ยงทางกายภาพ เช่น สภาพถนน ลักษณะถนนทางแยก ทางโค้ง หรือความเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมทางสังคม เช่น ขับรถเร็ว ไม่เคารพกฎจราจร หรือมาจากทั้ง 2 ลักษณะ และสามารถสรุปแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและตรงจุด โดยจะได้รับงบประมาณสนับสนุนชุมชนละ 200,000 บาท ซึ่งทางโครงการฯ จะลงพื้นที่เพื่อร่วมแก้ปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนน ตามความพร้อมของแต่ละชุมชนภายในปีนี้ต่อเนื่องจนถึงปี 2556

โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 ปีนี้มีแนวร่วมที่สมัครเข้าร่วมโครงการรวม 331 ชุมชน จาก 69 จังหวัด ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยภาคเหนือมีชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการ 52 ชุมชน ภาคตะวันตก 7 ชุมชน ภาคกลาง 61 ชุมชน ภาคใต้ 60 ชุมชน ภาคตะวันออก 16 ชุมชน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 135 ชุมชน โดยในจำนวนนี้มีรวม 60 พื้นที่ที่ดำเนินการในขั้นตอนการสมัครครบในทุกขั้นตอน เป็นการตอบรับที่เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าจากปีที่ผ่านมา และตอกย้ำความพร้อมของชุมชนส่วนใหญ่ที่ต้องการโอกาสในการจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนของชุมชน ในฐานะเจ้าของพื้นที่ที่เห็นสภาพปัญหา และได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ชัดเจนของการเกิดอุบัติเหตุจากทางโครงการฯ ที่สำคัญยังสะท้อนถึงความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดการความปลอดภัยบนถนน และขั้นตอนการนำปัญหาเข้าสู่กลไกการทำงานของภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยธนชาตประกันภัยและภาคีเครือข่ายพร้อมให้การสนับสนุนบทบาทของทุกชุมชนเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุบนถนน

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมของโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย”  

Previous «
Next »

Recent Posts