• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ปตท. ร่วมกับ CEA เปิดโครงการ Content Lab ปั้นคนรุ่นใหม่ยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยสู่สากล

ปตท. ร่วมกับ CEA เปิดโครงการ Content Lab ปั้นคนรุ่นใหม่ยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยสู่สากล

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) ยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยสู่สากล ผ่านโครงการ Content Lab คอรส์อบรมพัฒนาทักษะโปรแกรมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ และ โปรแกรมภาพยนตร์ หรือ ซีรีส์ จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา โดยมุ่งหวังแพลตฟอร์มโครงการจะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองกระตุ้นการสร้างเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มีนาคมนี้

            นายชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ร่วมกับ CEA จัดโครงการ Content Lab สร้างสรรค์คอนเทนต์ไทย ดันไกลสู่สากล” เพื่อเป็นแพลตฟอร์มหลักผลักดัน “อุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย” พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์ให้มีความพร้อม ด้วยการเปิดคอร์สอบรมพัฒนาทักษะ 2 โปรแกรม ได้แก่ 1.ภาพยนตร์ หรือ ซีรีส์ (Film & Series) และ 2. ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เพื่อผลักดัน “อุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย” พร้อมก้าวสู่การเป็น Creative Hub ของภูมิภาคอาเซียน

            ทั้งนี้โครงการContent Lab” ปตท. เป็นแกนหลักในส่วนของโปรแกรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) โดยเปิดโอกาสให้ Content Creator นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มาร่วมปฏิบัติการพิเศษในห้องทดลองทางความคิดสร้างสรรค์กับคอร์ส Training และ Workshop แบบเข้มข้นเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีประกอบการสร้างสรรค์ผลงานในสาขา ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) พร้อมเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้ง Virtual Production, AR/XR, AR location base, CG, 3D Model ฯลฯ จากผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าในสาขาต่าง ๆ ของไทย เช่น Metaverse XR, Mango Zero, Real Bangkok พร้อมสัมผัสประสบการณ์ทำงานใน XR Studio ชั้นนำของประเทศ เช่น Supreme Studio และ L&EStudio  โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องจะนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ ซีรีส์ งานโฆษณา เกม หรือดิจิทัลคอนเทนต์อื่น ๆ ภายใต้แนวคิด“Meaningful Travel” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ ผ่านการนําเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ของไทยด้วยซอฟท์พาวเวอร์

            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการ Content Labสาขา ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 มีนาคม 2566ที่ Facebook ของ Creative Economy Agency และ Content Lab หรือกรอกใบสมัครทางแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ shorturl.at/dlSX8  โดยจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเงินสนับสนุนระหว่างการเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ผลิตผลงาน มูลค่ารวมสูงสุด 150,000 บาท/ทีม (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด) พร้อมโอกาสในการต่อยอดไอเดียผลิตเป็นผลงานจริง

“โครงการดังกล่าวได้สอดรับกับพันธกิจของ ปตท. ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาเทคโนโลยีด้านซอฟท์พาวเวอร์ โดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จํากัด หรือ ARV บริษัทในกลุ่มปตท. ในการดําเนินงานร่วมกันภายใต้ แนวคิด TECH-CREATE-FUN คือการนําเทคโนโลยีมาเสริมศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ทั้งผู้สร้างผลงานและผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีขึ้น ซึ่งเราเชื่อว่าเทคโนโลยี ดิจิทัลจะเป็นส่วนช่วยเติมเต็มให้ภาพของการพัฒนาซอฟท์พาวเวอร์นั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น” นายชาญ กล่าวเสริม

 

#ContentLab #PTT #CEA

Previous «
Next »

Recent Posts