• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • บ. เรเว่ ส่งมอบรถ BYD ATTO 3 ให้กับลูกค้า จำนวน 5,000 คัน ครบตามกำหนด

บ. เรเว่ ส่งมอบรถ BYD ATTO 3 ให้กับลูกค้า จำนวน 5,000 คัน ครบตามกำหนด

ตามที่ บ. เรเว่ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบรถ BYD ATTO ให้ได้ 5,000 คันในเดือนธันวาคมนี้นั้น ขณะนี้ทางเรเว่ เราได้ทำตามสัญญาที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ โดยเราสามารถจัดส่งมอบรถให้กับผู้จำหน่ายถึงวันที่ 31 ธ.ค.นี้ รวมทั้งสิ้น 5,044 คัน ในเดือนพ.ย.ที่ผ่านมาเราได้รับโควต้ามาจำนวนจำกัด ทำให้ส่งมอบรถได้เพียง 1,502 คัน และ เราเร่งนำรถเข้ามาเพื่อส่งมอบในเดือน ธ.ค. อีก 3,542 คัน อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้จำหน่ายบางท่านที่มียอดจองมากกว่าปริมาณรถที่ได้สั่งซื้อและจัดสรรให้ ทำให้ยังไม่สามารถส่งมอบลูกค้าที่จองมาได้ทั้งหมด บริษัทฯ ขอยืนยันที่จะส่งมอบรถทั้งหมดถึงลูกค้าทั้งหมด 10,000 คัน ภายในเดือน ก.พ.นี้แน่นอน และเราจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงงานด้านบริการหลังการขายเพื่อให้ทุกท่านมีประสบการณ์การใช้งานรถยนต์ BYD ATTO 3 ที่ดีต่อไป

Previous «
Next »