• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • บูธเชฟโรเลตต้อนรับอธิบดีกรมสรรพสามิตและคณะผู้บริหารที่งานมอเตอร์ โชว์ 2018

บูธเชฟโรเลตต้อนรับอธิบดีกรมสรรพสามิตและคณะผู้บริหารที่งานมอเตอร์ โชว์ 2018

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต (ที่ 5 จากซ้าย) และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธเชฟโรเลตซึ่งได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด “100 ปี กระบะอเมริกันพันธุ์แกร่ง สร้างมาเพื่ออนาคต” ภายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 39 โดยมี (ที่ 4 จากซ้าย) นางสาววรรณวิมล จารุกุลธวัช ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและรัฐกิจ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย ให้การต้อนรับ

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *