• Homepage
  • >
  • Special Scoops
  • >
  • “บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น” คาเธ่ย์ แปซิฟิค ปลูกต้นโกงกาง 999 ต้นในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

“บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น” คาเธ่ย์ แปซิฟิค ปลูกต้นโกงกาง 999 ต้นในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค ปลูกต้นโกงกาง 999 ต้น ณ ป่าชายเลนคลองโคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น” ในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครจำนวน 50 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานของคาเธ่ย์ แปซิฟิค บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว และพาร์ทเนอร์อื่นๆ ร่วมใจกันปลูกต้นโกงกางจำนวน 999 ต้น ซึ่งเลข 999 สื่อถึงความมงคล โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพีร์นิธิ รัตนพงศ์ธระ ประธานศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

โครงการ  “บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น” นี้ เป็นโครงการที่คาเธ่ย์ แปซิฟิคให้คำมั่นสัญญาว่าจะปลูกต้นโกงกาง 1 ต้น จากบัตรโดยสารทุกๆ 1 ใบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายหลักของคาเธ่ย์ แปซิฟิค ทั้งนี้ต้นโกงกาง 999 ต้นที่ปลูกนั้น ได้รวมจำนวนต้นไม้ที่นับจากการจำหน่ายบัตรโดยสาร และจำนวนต้นไม้ที่สมทบเพิ่มจากจากคาเธ่ย์ แปซิฟิค ไว้ด้วยกัน 

คุณเคอรี ลุย ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมา สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการฟื้นฟูป่าโกงกางในประเทศไทย เมื่อเป็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกการกระทำมีความหมาย และเราก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้นำทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน พร้อมกับได้ตอบแทนสังคมที่เราให้บริการ เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านจากใจจริงที่สนับสนุนโครงการนี้โดยการเดินทางกับเรา”

คุณพีร์นิธิ รัตนพงศ์ธระ  ประธานศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆ เช่น สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค สนับสนุนการปกป้องและฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการปกป้องแนวชายฝั่งและช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้น ต้นโกงกางที่ปลูกทุกต้นจึงมีประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนท้องถิ่นและระบบนิเวศของเรา ทั้งในตอนนี้ และสำหรับคนรุ่นต่อๆไป

ร่วมปลูกต้นไม้ไปกับเรา

คาเธ่ย์ แปซิฟิค มีความมุ่งมั่นที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593 โดยสายการบินฯ ได้เริ่มโครงการปลูกต้นไม้อื่น ๆ อาทิ โครงการ Join for Trees ในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ภายในปีนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ 2 เดือนตั้งแต่เมษายนถึงพฤษภาคม ปี 2565 โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะปลูกต้นไม้ในป่าชายเลน 1 ต้น ต่อผู้สมัครสมาชิกเอเชีย ไมล์ โปรแกรมสะสมรางวัลของสายการบินฯ ทุกๆ 1 ท่าน

คำมั่นสัญญาต่อการสร้างความยั่งยืนจาก คาเธ่ย์ แปซิฟิค

คาเธ่ย์ แปซิฟิค มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในแบรนด์การให้บริการชั้นนำของโลก และถือว่าการให้บริการแก่ลูกค้า และคนรุ่นต่อๆไปนั้นเป็นหน้าที่ของเรา   เป้าหมายนี้จึงเป็นรากฐานแห่งปณิธานของเราที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาเรื่องความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นโครงการชดเชยคาร์บอน Fly Greener  โครงการ Corporate Sustainable Aviation Fuel หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของอากาศยานและการทำงานต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน คาเธ่ย์ แปซิฟิค มุ่งมั่นและเดินหน้าต่อไปที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emissions) ให้สำเร็จภายในปีพ.ศ. 2593

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนของเรา โปรดดูที่ https://www.cathaypacific.com/cx/en_TH/about-us/sustainability.html.

Previous «
Next »