• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • บางกอกแอร์เวย์สรับมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5”

บางกอกแอร์เวย์สรับมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5”

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยนางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เลขานุการบริษัท (ที่ 2 จากซ้าย) เข้ารับเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5” จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยนายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการอำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (ที่ 1 จากซ้าย) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการ (ที่ 2 จากขวา) และสถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยนายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการ (ที่ 1 จากขวา) โดยพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้รับการยอมรับจาก 3 หน่วยงานดังกล่าวในฐานะองค์กรที่มีการรณรงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยส่งเสริมการใช้เสื้อผ้าเบอร์ 5 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน อาทิ ชุดพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชุดพนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น เป็นต้น ซึ่งเสื้อผ้าเบอร์ 5 สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าและมีส่วนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Previous «
Next »