• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • บริษัท ยัสปาล จำกัด ส่งมอบความห่วงใยให้ผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี

บริษัท ยัสปาล จำกัด ส่งมอบความห่วงใยให้ผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ – บริษัท ยัสปาล จำกัด ส่งมอบความห่วงใยให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี โดย นลินี เรืองวิทยานุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ยัสปาล จำกัด ได้เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 400 ผืน แก่สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกี โดยมี โอย์กู อูเนา ทูตพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย ตึกเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทร

บริษัท ยัสปาล จำกัด ขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในตุรกีและซีเรีย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็ววัน

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี บริษัท ยัสปาล จำกัด ได้ดำเนินกิจการสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ภายใต้แนวคิด “The Power of Sharing” เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่คำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการส่งมอบความช่วยเหลือในเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

Previous «
Next »