• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • นิสิตศศินทร์ MBA 2021 จัดโครงการ “Sasin4Kids” เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

นิสิตศศินทร์ MBA 2021 จัดโครงการ “Sasin4Kids” เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

เมื่อเร็วๆนี้ นิสิตศศินทร์ MBA 2021 ได้จัดงาน Chairity Art Auction ซึ่งเป็นงานแรกในโครงการ“Sasin4Kids” โครงการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็ก โดยได้จัดแสดงภาพวาดศิลปะของเด็กพิการจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลี่ยน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมประมูลและซื้อ ทั้งนี้มีนิสิตศศินทร์ นิสิตเก่า คณาจารย์และบุคลากรร่วมประมูลและซื้อภาพวาดทั้งหมด 23 ภาพ ตั้งแต่ราคา 1,500 บาท ถึง 10,000 เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 67,000 บาท

ทั้งนี้โครงการ “Sasin4Kids” จะถูกส่งต่อให้นิสิตรุ่นหลังๆสานต่อ โดยมีวัตถุประสงค์จะสร้างความร่วมมือระยะยาวกับองค์กรต่างๆที่สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์และการศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ

Previous «
Next »