• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • นิสสัน ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า แก่ คณาจารย์ และบุคลากรจาก 5 สถาบันการศึกษา

นิสสัน ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า แก่ คณาจารย์ และบุคลากรจาก 5 สถาบันการศึกษา

 เมื่อเร็วๆ นี้ นิสสัน ประเทศไทย ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าระดับโลก ได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ของเทคโนโลยี      ยานยนต์ไฟฟ้า แก่ คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จาก 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

สุรชัย นิลคำวงศ์ รองประธานสายงานทรัพยากรบุคคลภูมิภาคอาเซียน และสายงานทรัพยากรบุคคล และบริหาร กล่าวว่า “นิสสัน เริ่มผลิต และจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก คือ นิสสัน ลีฟ เมื่อ 12 ปีที่แล้ว ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้ขับขี่ทั่วโลกที่ใช้นิสสัน ลีฟ มากกว่าหกแสนคัน โดยคาดว่ามีการเดินทางด้วยนิสสัน ลีฟ เป็นระยะทางรวมแล้วกว่าสองหมื่นสามพันล้านกิโลเมตร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยี   ยานยนต์ไฟฟ้าของนิสสัน และเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า นิสสัน มีประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบถ้วน ซึ่งเราพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เรามี ให้แก่ คณาจารย์ เพื่อให้การพัฒนากำลังคน มีความสอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีและสังคม”

การให้ความรู้ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมทดลองขับ นิสสัน ลีฟ และ นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ซึ่งคณาจารย์สามารถนำความรู้ และประสบการณ์จากเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของนิสสัน ไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาเพื่อสานต่อปณิธานของแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร และยังเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิสสัน ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://nissan.co.th หรือ Facebook, Instagram, Twitter และ LinkedIn หรือรับชมวีดีโอล่าสุดจากนิสสันได้ทาง YouTube

Previous «
Next »