• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • นิสสัน ประเทศไทย ร่วมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนไทย ผ่านโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนของนิสสัน สนับสนุนห้องเรียนคหกรรมของโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียน

นิสสัน ประเทศไทย ร่วมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนไทย ผ่านโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนของนิสสัน สนับสนุนห้องเรียนคหกรรมของโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียน

นิสสัน ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย พันธมิตรของนิสสันที่สนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนของนิสสัน เปิดห้องเรียนคหกรรมของโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ ที่จังหวัดระยอง

นิสสัน ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 70 ปี และมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนของนิสสัน เป็นโครงการความร่วมมือที่จัดขึ้นระหว่าง นิสสัน แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งริเริ่มขึ้นในปี 2562 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำและทักษะวิชาชีพที่จำเป็นแก่กลุ่มนักเรียนเยาวชนในกลุ่มเป้าหมาย โครงการ YLD ของนิสสัน ประเทศไทย ได้สนับสนุนโรงเรียนมากกว่า 16 แห่งในอยุธยา ระยอง และสมุทรปราการ โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างมากเนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมมีมากกว่า 2,000 คนในปี 2565

นิสสัน มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตผู้คน นี่คือเหตุผลและเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ ซึ่งนิสสันได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมไทย บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมในทักษะภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อให้เด็กๆ เหล่านี้พร้อมที่จะเป็นอนาคตที่สำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป” อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย กล่าว

สุวรรณเบเกอรี่” ซึ่งเป็นห้องเรียนและสถานที่สำหรับคหกรรม เพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ทำขนม วัตถุดิบ และภาชนะต่างๆ เพื่อใช้ในการพาณิชย์ ได้รับทุนสนับสนุนจากนิสสัน และการสนับสนุนจากชุมชนใกล้เคียง เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะให้แก่นักเรียน และเยาวชนที่ต้องการเดินตามความฝันในด้านคหกรรม พร้อมทั้งได้เรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำ ซึ่งนักเรียนจากโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนของนิสสัน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะความเป็นผู้นำและทักษะสำคัญต่างๆ ในการดำรงชีวิตในระหว่างกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน ในช่วงต้นปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนจะได้นำทักษะที่เรียนรู้จากกิจกรรมในค่ายและแนวคิดในแบบ STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์) มาประยุกต์ใช้ในวิชาสร้างเสริมงานอาชีพ ช่วยให้นักเรียนสามารถเริ่มทำโครงการของตนเองที่โรงเรียนได้ด้วยความมั่นใจ

Previous «
Next »